Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
test
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

dr inż. Ewa Janczar

Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Ekspert w debacie „E-rewolucja a rozwój lokalny i regionalny”

 

dr inż. Ewa Janczar, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz WAT.

Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Członek Zarządu The Council of European Municipalities and Regions Rady Gmin i Regionów Europejskich (CEMR) oraz Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Członek Zarządu The Network of European Regions Using Space Technologies (NEREUS).

Członek Zespołu do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Radna m. st. Warszawy, Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego.

 

Od ponad dwudziestu lat zajmuje się transformacją cyfrową organizacji i wykorzystywaniem nowych technologii w takich obszarach jak administracja publiczna, planowanie przestrzenne, kultura i  zdrowie oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego i infrastruktury informacji przestrzennej. Współpracuje na szeroką skalę z samorządami terytorialnymi – gminami, powiatami, administracją rządową oraz przedsiębiorcami.

Aktywnie i z dużym sukcesem uczestniczy w pozyskiwaniu środków unijnych na projekty rozwojowe i badawcze. Zarządza bardzo dużymi projektami infrastrukturalnymi z obszaru IT.

Wpisana na listę 100 Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce (SPRUC), która wyróżnia osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kompetencji cyfrowych w danym roku.

Współtwórca portalu wrotamazowsza.pl, który otrzymał nagrodę Komisji Europejskiej w konkursie  „Sharing & Reuse Awards 2019” w kategorii„Udostępniane usługi informatyczne mające największy wpływ na obywateli lub firmy”.

Autorka książki pod tytułem „ Smart City zaczyna się od nowoczesnego planowania przestrzennego”

Publikuje w polskich i zagranicznych wydawnictwach naukowych. Prelegent wielu konferencji naukowych i branżowych.

 

Print Form