Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

dr hab. Mariusz-Jan Radło

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych SGH Partner zarządzający spółki analityczno-doradczej SEENDICO

Ma wieloletnie doświadczenie uniwersyteckie oraz w sektorze prywatnym i publicznym. Kierował i brał udział w licznych projektach badawczych i doradczych m.in. dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Komisji Europejskiej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ministerstw i władz regionalnych, a także przedsiębiorstw – w tym Totalizatora Sportowego, PLL LOT, Przewozów Regionalnych, Knauf i innych. 

W latach 2019-2022 kierował projektem Gospostrateg Mazovia 2.0. „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS 2 i NUTS 3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalnym” realizowanym wspólnie przez Województwo Mazowieckie, Politechnikę Warszawską i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. 

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza.   

 

Zapraszamy!  

Print Form