Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

dr hab. inż. Dariusz Gotlib

Profesor Uczelni Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

Geoinformatyk-kartograf. Pracownik badawczo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej (od roku 2001). Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Geodezji i Kartografii PW na kadencję 2012-2016 oraz Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką na kadencję 2020-2024. Pomysłodawca i kierownik projektu utworzenia Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych PW (CENAGIS).  Inicjator i autor koncepcji programu studiów dla kierunku „geoinformatyka” w PW. 

W latach 2001-2011 kierował pracami produkcyjnymi i rozwojem Systemu Baz Danych Przestrzennych w firmach grupy kapitałowej PPWK (funkcja Dyrektora ds. technologii GIS, Dyrektora ds. Marketingu i Szkoleń i Dyrektora Działu Baz Danych Geograficznych), których efektem było opracowanie bazy danych dla Polski wykorzystywanej m.in. w komercyjnych systemach nawigacyjnych i Google Maps.  

W latach 1999-2003 był głównym projektantem polskiej Bazy Danych Topograficznych (TBD, obecnie BDOT10k).  

Przewodniczący Grupy Roboczej 10 ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii w latach 2015- 2021 oraz Wiceprzewodniczący krajowej Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej (od 2018). 

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza.   

 

Zapraszamy!  

Print Form