Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Bartosz Borucki

Bartosz Borucki
Prezes Zarządu Smarter Diagnostics

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Smarter Diagnostics sp. z o.o. – spółki spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, dostarczającej rozwiązania dla profilaktycznej diagnostyki obrazowej w obszarze medycyny sportowej i ortopedii. Z wykształcenia Fizyk – w zakresie Metod Komputerowych oraz Optycznego Przetwarzania Informacji. Posiada 15-letnie doświadczenie w rozwoju rozwiązań dla cyfrowej medycyny, w szczególności w zakresie obrazowania medycznego i sztucznej inteligencji. Związany z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie m.in. współtworzył Wydział Medyczny, a w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW kierował zespołem Sztucznej Inteligencji i Analizy Obrazowej w Diagnostyce Medycznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują wizualizację danych, widzenie maszynowe, analizę obrazową, sztuczną inteligencję i obliczenia wielkoskalowe. Wykładowca studiów podyplomowych Biznes.AI na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Koalicji AI w Zdrowiu oraz wielu ministerialnych grup roboczych, w tym Grupy Roboczej ds. AI przy Ministerstwie Cyfryzacji i KPRM.     

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza.   

 

Zapraszamy!  

Print Form