Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

psycholożka biznesu, certyfikowana coach ICC, trenerka, konsultantka, wykładowczyni, badaczka zachowań organizacyjnych. Ekspertka w zakresie budowania kapitału psychologicznego (PsyCap’u) oraz well-being’u (dobrostanu) ludzi i organizacji.

Autorka i dyrektorka innowacyjnych studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” oraz „Zwinne przywództwo” (Akademia Leona Koźmińskiego). Prekursorka holistycznego i systemowego podejścia do budowania dobrostanu oraz zdrowia w polskich organizacjach i instytucjach. 

Pełni obowiązki Dyrektorki Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. Asystentka w Katedrze Nauk Społecznych ALK. Wykładowczyni na studiach stacjonarnych, podyplomowych i MBA. 

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. W latach 2017-2022 członkini Rady Programowej magazynu Coaching. Prelegentka i ekspertka na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych.  

Autorka książek i artykułów z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego „PERMA”, służącego wzmacnianiu dobrostanu ludzi w różnych sferach życia. Certyfikowana konsultantka narzędzi HOGAN’a, Advisio i MTQ 48.  

Trenerka biznesu z ponad 10-letnim doświadczeniem. Wspiera kadrę zarządzającą  
i pracowników w zakresie: dbania o dobrostan oraz zdrowie psychiczne, rozwoju kapitału psychologicznego (rezyliencji, skuteczności osobistej, optymizmu, nadziei na sukces), odporności psychicznej, radzenia sobie ze stresem, inteligencji emocjonalnej i społecznej, skutecznej komunikacji, kompetencji menedżerskich, kompetencji przyszłości.  

Certyfikowana facylitatorka odporności psychicznej MTQ48®, Dialogu Motywującego, Racjonalnej Terapii Zachowania. Certyfikowana konsultantka narzędzi badawczych HOGAN’a oraz Advisio. Coach grupowy oraz coach zespołów biznesowych.  

Stworzyła marki PozytywnaOrganizacja.pl i Kapitał Psychologiczny w Biznesie. 

Obecnie kończy pisać pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między kapitałem psychologicznym pracowników a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem  
w sferze pracy i życia. 

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza.   

 

Zapraszamy!  

Print Form