Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

9. Forum Rozwoju Mazowsza

 • Dwudniowe wydarzenie organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 17-18 października br. na Stadionie Legii w Warszawie było areną wymiany myśli i doświadczeń dotyczących wykorzystania funduszy europejskich w regionie. Forum odbyło się pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie współtworzyło ponad 90 prelegentów i przeszło 50 partnerów reprezentujących administrację, biznes, sektor naukowy czy pozarządowy. Tegoroczna edycja cieszyła się rekordowym zainteresowaniem – łącznie ponad 2,5 tys. osób przybyło na miejsce wydarzenia oraz oglądało transmisję w Internecie. W zgodnej opinii uczestników, organizatora i partnerów, było to najciekawsza z dotychczasowych edycji Forum.

  Forum Rozwoju Mazowsza to dyskusje o trendach i kierunkach rozwoju regionalnego, ale przede wszystkim przykłady dobrych praktyk i praktycznych rozwiązań zrealizowanych dzięki funduszom europejskim. Unijne wsparcie stanowi ważny czynnik rozwoju gospodarczego, a sukces Mazowsza sukcesem beneficjentów funduszy europejskich, na co zwracano uwagę już od początku wydarzenia.

  W tym roku mija 20 lat od powstania województwa mazowieckiego. W tej 20-letniej historii mamy 14 lat naszej obecności w Unii Europejskiej, co oznacza dla Mazowsza cywilizacyjną zmianę. Gdybyśmy zliczyli wszystkie projekty realizowane w tym czasie ze środków europejskich, region zyskał kilkadziesiąt miliardów złotych. Pozwoliło to zupełnie odmienić rzeczywistość, w której żyjemy – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 • To wielka przyjemność być tu dziś podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza organizowanego przez województwo będące w gronie liderów rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej. To wielki sukces Mazowsza. Osiągnięty został jeden z celów polityki spójności, jakim jest pomoc regionom w odkrywaniu ich potencjałów i dogonieniu najlepszych – powiedział Christopher Todd Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej.

  Nasze regiony cały czas konwergują do średniej unijnej (PKB w przeliczeniu na mieszkańca), a Mazowsze jako cały region to już jest ponad 110 procent średniej unijnej, Warszawa jako stolica to prawie 200 procent średniej unijnej. To jest sukces nas wszystkich – mieszkańców regionu, ale też przedsiębiorców którzy niezmiernie inwestują i dzięki temu podnoszą poziom rozwoju gospodarczego naszego państwa – powiedział Robert Dzierzgwa Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

  Od wejścia Polski do Unii Europejskiej mazowieccy przedsiębiorcy pozyskali ponad 1,5 mld zł. Tylko z poprzedniego programu regionalnego inwestycje w biznes wyniosły przeszło 850 mln zł. W poprzednich latach finansowanie dotyczyło zdecydowanie prostszych projektów – zakupu maszyn, urządzeń, w ograniczonym stopniu również inżynierii finansowej. W obecnej perspektywie unijnej stawiamy natomiast na zwiększanie innowacyjności – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 • Dyskusje na temat perspektyw, trendów i realnych możliwości

  Debata z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i przedstawicieli regionów przyniosła najnowsze wieści z Brukseli, m.in. o tym, jak dobrze na tle innych regionów Europy prezentuje się Mazowsze (4. wynik, jeśli chodzi o wzrost PKB za lata 2008-2016). Była także mowa o tym, że w kolejnych latach istotnymi priorytetami KE będą nadal wspieranie rozwoju innowacyjności i obszarów takich jak badania i rozwój, cyfryzacja, ochrona środowiska oraz inwestowanie w tworzenie startupów czy edukację.

  Nie zabrakło również tematów z pogranicza biznesu i nauki – debatowano o rewolucji w biznesie, czyli Biznesie 4.0, optymalnym ekosystemie wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości, komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz o umiędzynarodowieniu firm, klastrów i regionów. Bliskimi, zwłaszcza przedstawicielom samorządu, były tematy związane z innowacjami transportowymi i środowiskowymi. Dużo czasu poświęcono zagadnieniom innowacji w obszarze zdrowia i jakości życia mieszkańców oraz edukacji – odpowiadającej potrzebom rynku pracy i wykorzystującej nowoczesne technologie.

  Wszyscy uczestnicy Forum mogli skorzystać z okazji zajrzenia do świata mediów społecznościowych – poznać aktualne trendy, ale też dowiedzieć się, jak wykorzystać możliwości tego medium do rozwijania i jeszcze lepszego promowania projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

 • Przykłady konkretnych rozwiązań

  Siłą Forum Rozwoju Mazowsza jest ogromne zaangażowanie beneficjentów Programu Regionalnego – firm, organizacji i instytucji, które skorzystały z dofinansowania i nie tylko chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, ale również pokazują rezultaty realizacji projektów. Wśród nich znalazły się m.in. firma InPhoTech realizująca projekty z wykorzystaniem fotoniki i światłowodów, firma Softwarely zajmująca się m.in. sieciami urządzeń pomiarowych, firma Kross – największy producent rowerów w Polsce prezentujący prototyp roweru karbonowego, Engineo z prototypem roweru z ramą karbonowo-grafenową, Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW z projektami z obszaru druku 3D, VR i AR, firma Biomibo pracująca m.in. nad analizą zawartości zanieczyszczeń w produktach zielarskich, przedsiębiorstwo GEA-NOVA opracowujące metody ograniczania uciążliwości zapachowej odpadów, firma Styropmindziałająca w obszarze budownictwa energooszczędnego, firma NanoSanguis pracująca nad sztuczną krwią, firma Med.&Life tworząca system do terapii i rehabilitacji fizykalnej, firma Empis&Sensum Mobile opracowująca narzędzia do diagnostyki i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, Centrum Nauki Kopernik prezentujące Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego – pierwszy w regionie (oraz kraju) interdyscyplinarny i międzysektorowy ośrodek badawczo-rozwojowy, w którym prowadzone będą badania nad procesami uczenia się, czy Politechnika Warszawska.

  Propozycje dla każdego i dobra współpraca

  Sukcesem było zgromadzenie na dwóch scenach i w przestrzeni Forum ponad 100 ekspertów – w tym ponad 90 prelegentów oraz specjalistów prowadzących warsztaty i konsultacje w strefach partnerów, jak również zaangażowanie 56 partnerów, którzy przygotowali łącznie ponad 100 różnorodnych aktywności dla uczestników wydarzenia. Można więc było nie tylko posłuchać o inwestycjach współfinansowanych ze środków unijnych, które z uwagi na wysoki stopień zaawansowania technologicznego dla wielu osób są czymś abstrakcyjnym, ale i „dotknąć” efektów. Nie zabrakło również propozycji dla osób zainteresowanych tematami bliższymi człowiekowi – były prezentowane projekty z dziedziny edukacji, turystyki i kultury.

Print Form