Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu od początku powstania w 1986 roku  specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także w opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych.  Opracowywana
w Instytucie aparatura badawcza i unikatowe urządzenia technologiczne stanowią wyposażenie wielu polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw przemysłowych, a urządzenia do badań tribologicznych i materiałowych są przedmiotem eksportu do wielu krajów świata. Prezentowane
w  katalogach rozwiązania dla przemysłu opracowywane są w czterech z pięciu funkcjonujących
w Instytucie centrów badawczych: Prototypowania, Inżynierii Powierzchni, Tribologii i Biogospodarki
i Ekoinnowacji. Działalność technologiczna wspierana jest także przez Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami.

 

Urządzenie do dozowania mas półpłynnych konfekcjonowanych w tubkach

 

Dozownik farb wykonany jest w formie przenośnego urządzenia „biurkowego” i przeznaczony jest do dozowania farb fryzjerskich w celu uzyskania mieszanki z trzech składników.

Urządzenie umożliwia aplikowanie dowolnej ilości substancji z trzech załadowanych modułów wyciskających do dozowania mas półpłynnych (farb, kremów, past do koloryzacji włosów) konfekcjonowanych w elastycznych tubach (ogólnie dostępnych na rynku), wykonanych z tworzywa sztucznego lub cienkiego metalu celem uzyskania mieszanki z trzech substancji.

Urządzenie zapewnienia monitorowanie stopnia opróżnienia poszczególnych tub oraz umożliwia przygotowanie, zgodnie z określoną recepturą odpowiedniej ilości każdego ze składników tworzących mieszankę. Poszczególne farby mogą być wymieniane w dozowniku w dowolnym momencie zużycia tuby.

Zastosowany system sterowania pozwala na precyzyjne dozowanie, a więc racjonalną gospodarkę farbami.

ROZWIŃ
Print Form