Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym (kategoria A+) oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania.

Zgodnie z polskim prawem jest to jednostka publiczna, której działalność podlega Ustawie o instytutach badawczych  i innych ustawach dotyczących nauki oraz Ustawie o działalności leczniczej. Jako placówka medyczna reprezentuje ona najwyższy poziom referencyjny. Instytut został powołany w 1996 roku przez Ministra Zdrowia. Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński.

Światowe Centrum Słuchu jest najważniejszą jednostką Instytutu, w której prowadzona jest główna działalność naukowa, dydaktyczna i kliniczna. Znajduje się ono w Kajetanach, 20 km od centrum Warszawy. Instytut posiada również ośrodek filialny w Łebie oraz współpracuje z ośrodkami krajowymi w: Krakowie, Radomiu, Katowicach, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Gdańsku, Opolu, Toruniu, Ciechocinku, Częstochowie, a także z ośrodkami zagranicznymi na 3 kontynentach: na Białorusi, Ukrainie, Kazachstanie, Kirgistanie i Senegalu.

Instytut ma ogromne doświadczenie w realizacji usług medycznych. Od początku istnienia w Centrum wykonywanych jest od 15 tys. do ponad 21 tys. procedur chirurgicznych rocznie.

Dziennie w Światowym Centrum Słuchu przeprowadzanych jest – najwięcej w świecie – operacji poprawiających słuch w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. W 98,7 % operacje są planowane i większość przeprowadzana w dniu przyjęcia pacjenta. Na szczególną uwagę zasługuje wszczepienie dotychczas ponad 12 500 implantów słuchowych, co sytuuje Instytut w czołówce światowej.

W przychodniach otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy udzielają i przeprowadzają rocznie ponad 200 000 konsultacji i badań.

 

Strona internetowa:

www.whc.ifps.org.pl

ROZWIŃ

Aktywności Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu:

14.11.2023 r.

  • Stoisko informacyjno-promocyjne wraz z badaniami przesiewowymi Smaku i Węchu.
    1. Promocja działalności Światowego Centrum Słuchu oraz informowanie o realizowanych i zrealizowanych projektach (wyposażenie: ścianka konferencyjna WHC, roll-up’y, ulotki, długopisy, kolorowanki, kredki, magazyn „Słyszę”).
    2. Strefa „Zbadaj zmysł smaku i węchu” – badania przesiewowe smaku i węchu oraz poinformowanie o realizowanej działalności diagnostycznej osób z zaburzeniami smaku i węchu, która prowadzona jest w Światowym Centrum Słuchu (wyposażenie: testy smaku/węchu, materiały do terapii, ulotki informacyjne, kiosk multimedialny). Szczegóły dot. aplikacji https://www.zbadajsmakiwech.pl/
  • Badania przesiewowe słuchu wraz z konsultacją lekarza specjalisty.

 

15.11.2023 r.

  • Stoisko informacyjno-promocyjne wraz z badaniami przesiewowymi Smaku i Węchu (szczegóły jak wyżej). Możliwość konsultacji wyników testu smaku/węchu z lekarzem specjalistą.
Print Form