Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

Podczas Forum eksperci przeprowadzą warsztaty skierowane do różnych grup docelowych (w przestrzeni Partnera oraz w ramach przestrzeni prezentacyjno-warsztatowej):

 • „Siła wyobraźni jako narzędzie porządkowania informacji i lepszego zapamiętywania”(uczestnicy: młodzież)
 • Jak ćwiczyć koncentrację uwagi w świecie wielu bodźców? (uczestnicy: młodzież)
 • „Prawdy i mity o dysleksji” (uczestnicy: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą)
 • „Dyslektyku odkryj w sobie moc”(uczestnicy: uczniowie, studenci, absolwenci)

Przestrzeń Partnera w Strefie Zdrowia: 

 • Konsultacje z ekspertami: Jak uczyć się efektywnie i skutecznie?
 • Ćwiczenia poprawiające koncentrację
 • Trening relaksacyjny (przykłady)
 • Konkursy

O Partnerze:

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości zostało utworzone w 2002 r. przez Fundację Innowacja i Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości sp z o.o. W ramach Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości działają:

1. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (SPPP) została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 18 P i jest niepubliczną placówką oświatową działającą na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty.
Posiadamy uprawnienia do opiniowania o dostosowaniu wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem szczególnych warunków egzaminowania dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się.
Celem działalności SPPP jest udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szerzenie wiedzy z tego zakresu.

Kierownikiem poradni jest prof. dr hab. Wojciech Pomykało.

2. Lekarska Poradnia Promocji Zdrowia

Lekarska Poradnia Promocji Zdrowia (LPPZ) jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej (NZOZ) i została wpisana do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi rejestrowej 14-02653. W ramach LPPZ „CWRO” działają:

 • Poradnia psychoterapii,
 • Poradnia leczenia nerwic,
 • Poradnia promocji zdrowia,
 • Poradnia psychologiczna ,
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci.

Kierownikiem zakładu jest doktor Beata Janke-Klimaszewska.

3. Placówka Kształcenia Ustawicznego

Placówka Kształcenia Ustawicznego została wpisana do ewidencji szkół i
placówek niepublicznych pod numerem 830 K. Działa na podstawie przepisów
Ustawy o systemie oświaty. Placówka jest wpisana do rejestru Instytucji
Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00195/2021.

W ramach działalności organizujemy:

 • Warsztaty ,
 • Kursy ,
 • Szkolenia ,
 • Konferencje ,
 • Sympozja i inne.

Kierownikiem placówki jest Małgorzata Matraszek.

www.cwro.edu.pl

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

ROZWIŃ
Print Form