Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu forumrozwojumazowsza.eu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do forumrozwojumazowsza.eu

Data publikacji strony internetowej: 2021.02.23

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021.02.23

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Status ten dotyczy części wspólnych serwisu – w szczególności układu, wyglądu i nawigacji.

Informacja o treściach niedostępnych

Multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.02.23

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.06.22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, którą przeprowadzili pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W takim żądaniu prosimy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe,
 • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargi prosimy kierować do Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 • pisemnie  lub w biurze podawczym (w godz. 8.00 – 16.00), – na adres: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa,
 • pocztą elektroniczną – na adres media@mazowia.eu
 • telefonicznie – na nr 022 542 20 00

Można też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zwrócić się do Rzecznika, aby podjął interwencję w danej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne do MJWPU – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie. W holu głównym znajduje się kancelaria ogólna i recepcja, które udzielają informacji i pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Przed wejściem do budynku znajdują się 2 bezpłatne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • wejście od strony patio pomiędzy budynkami A oraz B – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie.

Do MJWPU można dojechać samodzielnie (bezpłatny parking przed budynkami) lub środkami komunikacji publicznej.

 • Dojazd pociągiem KM lub SKM: przystanek Warszawa Gdańska.
 • Dojazd tramwajem: przystanek Dw. Gdański 05, 06

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się tylko na parterze przy wejściach głównych.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W MJWPU obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z posterunku ochrony osobiście.

Oddziały zamiejscowe:

 1. Plac Kościuszki 5, 06 – 400 Ciechanów

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim (na zewnątrz budynku jest podjazd betonowy, wewnątrz platforma szynowa – obsługiwana przez pracownika MJWPU). Drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz płatny parking.

 1. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim (na zewnątrz budynku jest winda obsługiwana przez pracownika ochrony). Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się posterunek ochrony oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz płatny parking.

 1. Kolegialna 19, 09-402 Płock

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz bezpłatny parking.

 1. Kościuszki 5a, 26-610 Radom

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim (na zewnątrz budynku jest podjazd betonowy, wewnątrz platforma szynowa – obsługiwana przez pracownika recepcji). Drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz bezpłatny parking.

 1. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce

Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku nie są sterowane automatycznie. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz bezpłatny parking.

Inne informacje i oświadczenia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

Print Form