Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Sylwia Weilandt 2017/10/24

Sylwia Weilandt

Kierownik Referatu Analiz i Funduszy Europejskich w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Pracownik samorządowy. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wiedzę w zakresie  Unii Europejskiej i zarządzania funduszami unijnymi zdobyła na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Doktorantka  Akademii Leona Koźmińskiego w dziedzinie nauk o zarządzaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie i administracji samorządowej. Uzyskaną wiedzę i doświadczenie wykorzystuje na rzecz rozwoju lokalnego i budowania społeczności lokalnych. Wdraża i koordynuje w Dzielnicy Targówek  model współpracy JST-BIZNES_NAUKA wypracowany w pilotażowym projekcie unijnym pn.  „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości”. Za dobrą praktykę wspierającą rozwój przedsiębiorczości lokalnej Dzielnica Targówek została wyróżniona tytułem „Gmina na 5! w  edycji 2016/2017 rankingu przygotowanego przez Szkołę Główna Handlową w Warszawie.

Zaangażowana społecznie. Zajmuje się procesami integracji i aktywizacji mieszkańców.

Przedsiębiorczość i konsekwencja w działaniu to jej domena. Uprawia sporty wodne. Wyścigi łodzi smoczych to jej nowa pasja.

 

Print Form