Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

strefa 18_Agencja Rozwoju Mazowsza 2017/10/24

Strefa Synergii

ARMSA_PPPT_UNIMOS_ Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny

 

Partnerzy:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A

Płocki Park Przemysłowo Technologiczny wraz z Mazowieckim Klastrem Chemicznym oraz Fungibusters – startupem chemicznym i Inwill – startupem technologicznym

Fundacja UNIMOS wraz z AgroBio Cluster oraz firmami Euroinversia i  Rec.On

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny- Park Spółdzielczy w Płońsku wraz z Klastrem Bezpieczna Żywność

Partnerami Strefy są podmioty wchodzące w skład ekosystemu mazowieckich instytucji regionalnych oraz współpracujących z nimi klastrów, które poprzez wspólne działania i realizację komplementarnych, sieciowych projektów aktywnie oddziałują na wzrost i konkurencyjności regionu. Prezentacje partnerów będą dokonywane na poszczególnych stoiskach strefy podczas Forum.

 

Aktywności w Strefie Synergii:

Strefa ARM S.A:

  • Organizacja Warsztatów Interaktywnych zrealizowane w ramach projektu GreenerSites – Enviromental Rehabilitation on Brawnfield Sites in Europe współfinansowanego w ramach Programu Interreg Central Europe. Na warsztaty zaproszeni zostali przedstawiciele mazowieckich miast. Przedstawione zostaną wyniki analiz dotyczących 3 stref funkcjonalnych Warszawy, Płocka oraz Radomia wraz z Pionkami. Uczestnicy zapoznają się z projektem, wezmą udział w treningu dotyczącym możliwości wykorzystania narzędzi GIS oferowanych jako wynik projektu a także problemów dotyczących rewitalizacji terenów położonych na terenie miast- w ich centrach, w aspekcie środowiskowym, społecznym  i ekonomicznym. Warsztaty zostaną przygotowane i przeprowadzone przez pracowników ARM S.A. oraz ekspertów Instytutu Rozwoju Miast. Czas trwania: do 1,5 h, planowana ilość uczestników: do 10 osób. Termin 25 października godz. 14.30

 

  • W Strefie Agencji Rozwoju Mazowsza prezentowane będą korzyści wynikające z realizowanych przez spółkę projektów. Między innymi prezentowany będzie projekt realizowany w okresie trwałości Sieć Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu firmy mogą uzyskać m.in. wsparcie w postaci dostępu do nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie eksportu oraz w nawiązaniu kontaktów biznesowych z kontrahentami za granicą.
Print Form