Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś 2018/09/19

prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś

Właściciel firmy Biomibo

Właścicielka firmy Biomibo, która jest beneficjentem funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 43 lata pracy naukowo-badawczej w kraju i za granicą (Uniwersytet Warszawski, Instytut Parazytologii PAN, University of Washington USA, University of Wurzburg Niemcy), stypendystka Alexander von Humboldt Stiftung, autorka 163 publikacji naukowych.

Spotkaj się z Ekspertem podczas panelu wystąpień „Mazowieckie innowacje. Przykłady rozwiązań”, który odbędzie się 18 października w godzinach 12.20-13.20.

Print Form