Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś 2018/09/19

prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś

Właściciel firmy Biomibo

Właścicielka firmy Biomibo, która jest beneficjentem funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 43 lata pracy naukowo-badawczej w kraju i za granicą (Uniwersytet Warszawski, Instytut Parazytologii PAN, University of Washington USA, University of Wurzburg Niemcy), stypendystka Alexander von Humboldt Stiftung, autorka 163 publikacji naukowych.

Spotkaj się z Ekspertem podczas panelu wystąpień „Mazowieckie innowacje. Przykłady rozwiązań”, który odbędzie się 18 października w godzinach 12.20-13.20.

Print Form