Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Marek Palka 2017/10/06

mgr inż. Marek Palka
Koordynator ds. transportu i inżynierii mechanicznej
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W roli Koordynatora ds. transportu i inżynierii mechanicznej odpowiada w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju m.in. za programy sektorowe związane z badaniami i rozwojem nowoczesnych technologii w transporcie (INNOMOTO, INNOTABOR, INNOLOT) oraz projekty Programu „Szybka Ścieżka” związane tematycznie ze swoim obszarem. Absolwent, a obecnie doktorant Wydziału Mechanicznego, Energetycznego i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Specjalista z zakresu zarządzania projektami, a także rozwoju techniki i nauk inżynieryjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach z branży związanej z wydobyciem ropy naftowej i gazu oraz w przemyśle lotniczym. Od strony naukowej zajmuje się projektami poruszającymi zagadnienia biomechaniki oraz inżynierii ortopedycznej. Prywatnie pasjonat kultury dalekiego wschodu oraz technik stosowanych na współczesnym polu walki.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty “Finansowanie innowacji” 26 października w godzinach 12.00-13.00. 

Print Form