Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Izabela Żylińska 2017/10/13

mgr inż. Izabela Żylińska
Wydawca i Redaktor Naczelna „Inteligentne Miasta i Regiony” oraz „Smart Grids Polska”

Wydawca i Redaktor Naczelna magazynów specjalistycznych „Inteligentne Miasta i Regiony” (na rynku od września 2016 r.) i „Smart Grids Polska” (na rynku od marca 2012 r.) oraz portali www.InteligentneMiastaiRegiony.pl i www.Smart-Grids.pl. Pomysłodawca i organizator cyklu Konferencji „Inteligentna Energetyka”. Magister inżynier robotyki. Absolwentka: Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, kierunek Automatyka i Robotyka oraz Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce. Od 2008 r. związana z branżowymi portalami i czasopismami technicznymi poruszającymi następującą tematykę: inteligentne miasta i regiony, energetyka, elektrotechnika, automatyka, robotyka, sterowanie, utrzymanie ruchu, przemysł, oświetlenie.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Integrowanie usług dla mieszkańców” 25 października w godzinach 13.00-14.00.

Print Form