Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

InPhoTech Sp. z o.o. 2018/09/25

InPhoTech jest spółką badawczo-rozwojową wywodzącą się z Mazowsza, która rozwija polską technologię światłowodową kierując się zapotrzebowaniem płynącym z przemysłu. To prawdopodobnie jedyna polska firma posiadająca certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 w zakresie prowadzenia prac badawczo rozwojowych i ich wdrażania w obszarze fotoniki. Firma przygotowuje innowacyjne rozwiązania, tworzy prototypy i demonstratory, a po licznych testach w warunkach przemysłowych wdraża nowoczesne produkty do produkcji przemysłowej.

InPhoTech wyróżnia się innowacyjnością, dynamiką rozwoju i nowoczesnym modelem biznesowym, który opiera się na dwóch filarach nowoczesnej działalności badawczo rozwojowej i innowacyjnej: tworzeniu własności intelektualnej w oparciu o prowadzone badania i prace rozwojowe oraz transferze technologii do firm produkcyjno-handlowych.

InPhoTech pracuje nad modelowaniem, produkcją, badaniami i rozwojem światłowodów specjalnych (w tym mikrostrukturalnych, fotonicznych, szklanych i polimerowych), innowacyjnych elementów światłowodowych i fotonicznych. Takie technologie fotoniczne są opracowywane przez InPhoTech do zastosowań telekomunikacyjnych, metrologicznych, analizy jakości, medycznych, górniczych, kosmicznych, transportu a także bezpieczeństwa.

Dostępna w InPhoTech technologia obejmuje:

 • technologię elementów opartych na klasycznych i mikrostrukturalnych światłowodach: czujników (wibracji, temperatury, naprężeń, ciśnienia, gazów i inne), kompensatorów dyspersji i światłowodowych źródeł światła;
 • technologię elementów opartych na klasycznych i mikrostrukturalnych światłowodach: czujników (wibracji, temperatury, naprężeń, ciśnienia, gazów i inne), kompensatorów dyspersji i światłowodowych źródeł światła;
 • technologię preform: MCVD i OVD; technologię wyciągania światłowodów klasycznych i mikrostruktutralnych ze szkła kwarcowego, miękkiego i polimerów;
 • technologię włókien specjalnych: nieliniowych, o wysokiej i niskiej aperturze numerycznej, o małych stratach zgięciowych, dwójłomnych, aktywnych, wielordzeniowych, o wielu płaszczach;
 • technologię komponentów światłowodowych: spawania i przewężania, pigtaili, patchcordów, modulatory światłowodowe, światłowodów o zmiennych parametrach (takich jak tłumienie, dwójłomność, nieliniowość, apertura numeryczna).

Więcej informacji: www.inphotech.pl

 

INPHOTECH NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

InPhoTech wraz z zaproszonymi przez siebie partnerami zaprezentuje przykład innowacyjnego modelu biznesowego i charakter działania B+R, przedstawi wybrane innowacyjne urządzenia lub projekty fotoniczne (i pokaże ich zastosowania w przemyśle), zaprezentuje fotonikę jako dziedzinę, która ma ogromny potencjał wdrożeniowy, a także przeprowadzi warsztaty na temat właściwego dbania o własność intelektualną oraz zagadnień związanych ze współpracą nauki i przemysłu.

W strefie InPhoTech odbędą się m.in.:

 • prezentacja firmy InPhoTech oraz projektów realizowanych przy wsparciu środków unijnych, takich jak sprzęgacz światłowodowy do zastosowań w ekstremalnie wysokich temperaturach, fotoniczny czujnik stężenia metanu, układ do zautomatyzowanego mierzenia wybranych parametrów soczewek oraz innowacyjny światłowodowy multiplekser modowy;
 • prezentacja urządzeń i prototypów ze „świata fotoniki”, takich jak fotoniczny czujnik stężenia gazu, fotoniczny czujnik temperatury, światłowód nieczuły na podsłuchiwanie, fotoniczny czujnik naprężęń,
 •  konsultacje i warsztaty.

Do współpracy i współtworzenia strefy InPhoTech zaprosił:

 • przedstawicieli Klastra Fotoniki i Światłowodów (podmiot koordynujący Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów), który zapewni wsparcie w prowadzeniu warsztatów, prezentacji demonstracji i pokazów (demonstracja prototypów i urządzeń, warsztaty na temat: własności intelektualnej, funkcjonowania podmiotów badawczo-rozwojowych);
 • przedstawicieli firm celowych wywodzących się z firmy InPhoTech: IPT Safety, IPT Advanced, IPT Applied i IPT Plus, którzy zapewnią wsparcie w prowadzeniu warsztatów, prezentacji demonstracji i pokazów;
 • partnerów biznesowych, przedstawicieli przedsiębiorstw, podmiotów, z którymi InPhoTech współpracuje, Comin i Brin.

WARSZTATY W STREFIE PARTNERA

Rozwój przemysłu z wykorzystaniem fotoniki
Kiedy? 17 października w godz. 12.00 – 13.00
Co zaprezentujemy?

Fotonikę jako kluczową rodzimą specjalizację do rozwoju polskiego przemysłu. Zaprezentujemy:

 • fotonikę jako naukę ścisłą,
 • przykłady zastosowania fotoniki w różnych branżach przemysłowych,
 • przykłady innowacyjnych urządzeń i produktów bazujących na technologiach fotonicznych i światłowodowych,
 • właściwy model funkcjonowania firm badawczo rozwojowych,
 • plany rozwoju polskiego sektora fotonicznego.
Prowadzi: dr hab. Tomasz Nasiłowski – prezes firmy InPhoTech, specjalista w zakresie nowych technologii, fotoniki, komercjalizacji wiedzy naukowej, procesów gospodarczych, współpracy nauki i biznesu. Laureat nagród, prelegent podczas wielu kongresów, konferencji i spotkań w Polsce i za granicą.
Pokazy demonstratorów fotonicznych
Kiedy? 17 października, godz. 11.00 – 12.00
17 października, godz. 13.00 – 14.00
17 października, godz. 14.00 – 15.00
Co zaprezentujemy?

Podczas pokazów zaprezentowane zostaną przy użyciu demonstratorów możliwości wykorzystania technologii światłowodowej w przemyśle.

Warsztaty będą odbywać się w 3 grupach po maksymalnie 10 osób każda.

Prowadzi:
Rozwój przemysłu z wykorzystaniem fotoniki. R&D badania i rozwój jako ważny element strategii firmy
Kiedy? 18 października, godz. 10.30 – 11.30
Co zaprezentujemy? Efektywne działanie działów badawczo rozwojowych oraz tajniki skutecznego transferu technologii
Prowadzi: Oskar Karczewski
Potrzeby w zakresie ochrony IP na przykładzie doświadczeń przedsiębiorstw z branży fotonicznej
Kiedy? 18 października, godz. 11.30 – 12.30
Co zaprezentujemy?
 • czego i kiedy wymagać od kancelarii patentowych? rolę badań patentowych w skutecznym zarządzaniu IP
 • zasady ochrony know-how poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa – czy to jest skuteczne?
Prowadzi: Anna Mąkowska

KONSULTACJE W STREFIE PARTNERA

Właściwy model współpracy nauki i przemysłu, firmy badawczo rozwojowe jako brakujące ogniwo transferu technologii, ogromny potencjał rozwiązań fotonicznych
Kiedy?

17 października, godz. 13.30 – 14.00

Kogo zapraszamy?

przedstawicieli świata nauki i przemysłu, urzędników i przedstawicieli administracji, a także wszystkie osoby zainteresowane rozwiązaniami fotonicznymi

Ekspert prowadzący:

dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski – prezes firmy InPhoTech, specjalista w zakresie nowych technologii, fotoniki, komercjalizacji wiedzy naukowej, procesów gospodarczych, współpracy nauki i biznesu. Laureat nagród, prelegent podczas wielu kongresów, konferencji i spotkań w Polsce i za granicą.

Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwach
Kiedy?

18 października, godz. 12.30 – 14.00

Kogo zapraszamy?

przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane ochroną własności intelektualnej

Ekspert prowadzący:

Anna Mąkowska

Posłuchaj nagrania live z Prezesem InPhoTech dr. hab. inż. Tomaszem Nasiłowskim o obecności na 9. Forum Rozwoju Mazowsza

https://www.facebook.com/MJWPU/videos/255887088401255/?__xts__%5B0%5D=68.ARArsoJFBWH2rKk8LIDKD56xd4-xn4GqGjH_P2d2BEBCr90a242gGGqtGpKr4m_gmE8m6XzrCiAk0xyHfnCh1MXLzE-6ZUhFBewGQil93cyIBOcLc0OYw4xILTe7UmECCY8LvdUnXL17Cf_uJQ2N6w7LhVw0gux3Wc9mE9e9SMlouW8nLxlL&__tn__=-R

Print Form