Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Dr Jakub Pawelec 2017/10/11

Dr Jakub Pawelec

Radca prawny, partner w Kancelarii M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Sp.k., kieruje zespołem ds. zamówień publicznych, PPP i inwestycji infrastrukturalnych

Członek grupy ekspertów ds. zamówień publicznych przy Komisji Europejskiej, członek doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, członek grupy roboczej do spraw opracowania „Polityki Rządu w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego” w ramach Zespołu do spraw PPP (przy Ministerstwie Rozwoju).

Autor szeregu publikacji w tematyce PPP i zamówień publicznych, w tym komentarza do Dyrektywy w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskie¬go (2003) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie (2006). W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Absolwent Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (Uniwersytet Jagielloński, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). Doświadczenie zawodowe: departament prawny Konsulatu Generalnego RP w Monachium, kancelarie prawne w Niemczech.

Wieloletni praktyk. Uczestniczy w ob¬słudze inwestycji o wielomilionowej wartości (energetyka, zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje, prywatyzacja, prawo ochrony środowiska, prawo telekomunikacyjne, M&A). Dora¬dza przy projektach podejmowanych przez prywatne firmy (z Polski, UE, USA, Azji, Ukrainy) wspólnie z podmiotami publicznymi i samorządami. Koordynuje działania PPP oraz wspiera w negocjacjach, konsultacjach, tworzeniu dokumentacji przetargowych. Z sukcesami reprezentuje strony w sprawach spornych i arbitrażowych. Prowadzi stałą obsługę klientów w ramach German-Desk.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Współpraca zamawiającego z wykonawcą od kuchni” już 25 października w godzinach 11.00-12.00.

 

Print Form