Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Zostań Partnerem 12. Forum Rozwoju Mazowsza 2022/05/23

Zapraszamy do współtworzenia Forum Rozwoju Mazowsza – wielkiego święta funduszy europejskich w naszym regionie. Forum Rozwoju Mazowsza jest najważniejszym wydarzeniem poświęconym Funduszom Europejskim organizowanym co roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Tegoroczna, 12. edycja odbędzie się w dniach 26-27 października (środa-czwartek) na Stadionie Legii w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się w formule stacjonarnej. Forum to przestrzeń do rozmów i dyskusji o efektach pomocy z Unii Europejskiej i możliwościach jakie przyniosą kolejne lata. Do współtworzenia wydarzenia zapraszamy samorządy, instytucje odpowiedzialne za programy europejskie, uczelnie, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, a także organizacje studenckie. Nabór Partnerów wydarzenia potrwa do 29 lipca. Zapraszamy do zgłaszania propozycji aktywności!

 

12.Forum Rozwoju Mazowsza to:

 • dwudniowe, darmowe wydarzenie poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu,
 • prezentacja nowych możliwości finansowania projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
 • inspirujące debaty z polskimi i zagranicznymi ekspertami organizowane na dwóch scenach,
 • 3 strefy tematyczne: Strefa Rozwoju Mazowsza, Strefa Zdrowia oraz Strefa Młodych,
 • warsztaty i inne aktywności w obszarach wspieranych przez fundusze europejskie,
 • przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie administracji, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego,
 • wyjątkowa przestrzeń skierowana specjalnie do młodych mieszkańców Mazowsza (uczniów, studentów i absolwentów),
 • rozstrzygnięcie konkursu „Lider Ochrony Zdrowia – edycja specjalna konkursu Lider Zmian”.

Kto może zostać Partnerem 12. Forum Rozwoju Mazowsza?

Jak co roku do współtworzenia wydarzenia zapraszamy przedstawicieli:

 • administracji (w tym zwłaszcza instytucje zaangażowane w proces wdrażania funduszy europejskich),
 • biznesu,
 • sektora naukowego,
 • sektora pozarządowego.
 • samorządy studenckie oraz organizacje studenckie,
 • inne podmioty działające na rzecz edukacji i zwiększania roli osób młodych w życiu społecznym i rozwoju regionu.

 

Możliwe formy aktywności Partnerów Forum Rozwoju Mazowsza

Wśród propozycji ze strony podmiotów aspirujących do dołączenia do grona Partnerów wydarzenia mogą się znaleźć takie aktywności jak:

 • udział eksperta/ów w debatach;
 • organizacja debaty (przy czym w przypadku akceptacji Organizator zastrzega sobie możliwość wskazania i dołączenia do debaty eksperta z obszarów wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i/lub programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027);
 • organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego o powierzchni do 4 m2, z założeniem udzielania na informacji/konsultacji dla uczestników 12FRM;
 • organizacja przestrzeni wystawienniczo-networkingowej o powierzchni powyżej 4 m2 z ofertą aktywności skierowanych do uczestników wydarzenia np. konsultacji, warsztatów, dyskusji grupowych, gier rozwojowych, konkursów, symulacji, pokazów, pogadanek (przy czym zaproponowanie wyłącznie konsultacji spowoduje rozpatrywanie zgłoszenia w kategoriach stoiska informacyjno-promocyjnego);
 • inne aktywności promujące efekty funduszy europejskich.

 

Masz ciekawy pomysł na aktywność w ramach tegorocznej edycji Forum Rozwoju Mazowsza? Zapoznaj się z regulaminem wyboru Partnerów 12FRM oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy. Formularz należy wysłać drogą elektroniczną na adres forum@mazowia.eu do 29 lipca 2022 r.

 

Zapoznaj się z dokumentami:

 

 

Print Form