Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Zostań Partnerem 12. Forum Rozwoju Mazowsza 2022/05/23

Zapraszamy do współtworzenia Forum Rozwoju Mazowsza – wielkiego święta funduszy europejskich w naszym regionie. Forum Rozwoju Mazowsza jest najważniejszym wydarzeniem poświęconym Funduszom Europejskim organizowanym co roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Tegoroczna, 12. edycja odbędzie się w dniach 26-27 października (środa-czwartek) na Stadionie Legii w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się w formule stacjonarnej. Forum to przestrzeń do rozmów i dyskusji o efektach pomocy z Unii Europejskiej i możliwościach jakie przyniosą kolejne lata. Do współtworzenia wydarzenia zapraszamy samorządy, instytucje odpowiedzialne za programy europejskie, uczelnie, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, a także organizacje studenckie. Nabór Partnerów wydarzenia potrwa do 29 lipca. Zapraszamy do zgłaszania propozycji aktywności!

 

12.Forum Rozwoju Mazowsza to:

 • dwudniowe, darmowe wydarzenie poświęcone roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu,
 • prezentacja nowych możliwości finansowania projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
 • inspirujące debaty z polskimi i zagranicznymi ekspertami organizowane na dwóch scenach,
 • 3 strefy tematyczne: Strefa Rozwoju Mazowsza, Strefa Zdrowia oraz Strefa Młodych,
 • warsztaty i inne aktywności w obszarach wspieranych przez fundusze europejskie,
 • przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie administracji, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego,
 • wyjątkowa przestrzeń skierowana specjalnie do młodych mieszkańców Mazowsza (uczniów, studentów i absolwentów),
 • rozstrzygnięcie konkursu „Lider Ochrony Zdrowia – edycja specjalna konkursu Lider Zmian”.

Kto może zostać Partnerem 12. Forum Rozwoju Mazowsza?

Jak co roku do współtworzenia wydarzenia zapraszamy przedstawicieli:

 • administracji (w tym zwłaszcza instytucje zaangażowane w proces wdrażania funduszy europejskich),
 • biznesu,
 • sektora naukowego,
 • sektora pozarządowego.
 • samorządy studenckie oraz organizacje studenckie,
 • inne podmioty działające na rzecz edukacji i zwiększania roli osób młodych w życiu społecznym i rozwoju regionu.

 

Możliwe formy aktywności Partnerów Forum Rozwoju Mazowsza

Wśród propozycji ze strony podmiotów aspirujących do dołączenia do grona Partnerów wydarzenia mogą się znaleźć takie aktywności jak:

 • udział eksperta/ów w debatach;
 • organizacja debaty (przy czym w przypadku akceptacji Organizator zastrzega sobie możliwość wskazania i dołączenia do debaty eksperta z obszarów wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i/lub programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027);
 • organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego o powierzchni do 4 m2, z założeniem udzielania na informacji/konsultacji dla uczestników 12FRM;
 • organizacja przestrzeni wystawienniczo-networkingowej o powierzchni powyżej 4 m2 z ofertą aktywności skierowanych do uczestników wydarzenia np. konsultacji, warsztatów, dyskusji grupowych, gier rozwojowych, konkursów, symulacji, pokazów, pogadanek (przy czym zaproponowanie wyłącznie konsultacji spowoduje rozpatrywanie zgłoszenia w kategoriach stoiska informacyjno-promocyjnego);
 • inne aktywności promujące efekty funduszy europejskich.

 

Masz ciekawy pomysł na aktywność w ramach tegorocznej edycji Forum Rozwoju Mazowsza? Zapoznaj się z regulaminem wyboru Partnerów 12FRM oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy. Formularz należy wysłać drogą elektroniczną na adres forum@mazowia.eu do 29 lipca 2022 r.

 

Zapoznaj się z dokumentami:

 

 

Print Form