Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

W czym tkwi magia gier? 2017/06/07

W zasadzie wszystko już można znaleźć w internecie, jednak nic nie zastąpi prawdziwego doświadczenia.  I to jest właśnie przestrzeń dla gier, wykorzystywanych nie tylko w celu zdobycia lub utrwalenia wiedzy, ale też zrozumienia procesów i relacji międzyludzkich. O tym, w czym tkwi magia gier rozmawiał Bartosz Soja Ekspert w Pracowni Gier Szkoleniowych z dr Rolandem Zarzyckim Prorektorem ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, dr Magdaleną Łużniak-Piechą z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Piotrem Barłogiem Menedżerem w KKS Lech Poznań i Joanną Średnicką Dyrektor Zarządzającą Pracownią Gier Szkoleniowych.

Gry już dawno przestały być tylko zabawą i coraz częściej znajdują zastosowanie w edukacji, budowaniu zespołów, czy usprawnianiu procesów organizacyjnych. Tworzą bezpieczną przestrzeń do eksperymentowania i poszukiwania nowych rozwiązań, dlatego korzystają z nich zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. – Gra to po prostu uproszczona rzeczywistość. Jeżeli popatrzymy na proces dydaktyczny to trudno nam nauczyć się czegoś, gdy jesteśmy w całkowicie nowym środowisku, jest bardzo dużo bodźców i nie wiemy co z czego wynika. Cechą charakterystyczną gry jest to, że obowiązują pewne reguły i gra ma pewne pole, na którym się rozgrywa. Inne czynniki są odseparowane, czyli mamy wyizolowany fragment rzeczywistości i możemy łatwiej zauważyć pewne zależności – powiedział dr Roland Zarzycki z Collegium Civitas.

Czy wszyscy grają z tych samych powodów? Oczywiście nie. Najwięcej osób gra z powodów społecznych, czyli po prostu chce spędzić czas z innymi ludźmi. Są gracze, którzy koncentrują się na wygranej i ciągłym pobijaniu własnych rekordów. Są też osoby, którym satysfakcję sprawia pokonywanie innych graczy. Mamy w końcu takich, którzy czerpią przyjemność z gry tylko do momentu gdy jest nowością i szybko nudzą się, gdy opanują reguły. Co jednak łączy wszystkich graczy? – Esencja gier która sprawia, że wchodzimy w tzw. fazę flow. To jest coś pomiędzy nudą, która nam towarzyszy, jeśli robimy coś powtarzalnego, umiemy i jesteśmy w tym świetni, a paniką kiedy czujemy, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Faza flow to jest napięcie, pomiędzy tym, że zadanie jest trochę ponad nasze możliwości, ale jest wykonalne. (…) Mamy dosyć jasny cel, ale reguły zabierają nam najprostszy sposób jego osiągnięcia – powiedziała Joanna Średnicka z Pracowni Gier Szkoleniowych.

Jest to więc ciekawe narzędzie rozwijające kompetencje. – Są gry, które rozwijają refleks, umiejętność reagowania w stresie na różnego rodzaju bodźce, aż do gier które rozwijają myślenie strategiczne, kompetencje społeczne, rozumienie konsekwencji własnych działań, długofalowe podejmowanie decyzji itd. – powiedziała dr Magdalena Łużniak-Piecha z Polskiej Akademii Nauk. W przypadku biznesu można przeanalizować stosy firmowych raportów, ale można też dołączyć do tego element grywalizacyjny, żeby jeszcze lepiej zrozumieć co dzieje się wewnątrz organizacji. – Przed samą grą byłem w stanie powiedzieć jakie mamy problemy wewnątrz organizacji, które świetnie później zostały uwypuklone podczas samej gry. Dzięki temu zarząd, czy też osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie mogły wyciągnąć wnioski, w którą stronę powinniśmy iść jako organizacja, co powinniśmy zmienić, czy jest to komunikacja, czy jest to zaangażowanie pracowników – powiedział Piotr Barłóg z KKS Lech Poznań. Ważne jest jednak, aby po grze nastąpiło omówienie wniosków i wypracowanie rozwiązań, które rzeczywiście można wdrożyć w organizacji.

 

Jak fundusze unijne wspierają innowacje w edukacji?

Na obszar edukacji Mazowsze zagwarantowane ma ponad 600 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki pomogą w m.in. edukacji ogólnej i kształceniu zawodowym uczniów, w tym przez wprowadzanie innowacyjnych form edukacji. Do 31 lipca samorządy oraz placówki posiadające doświadczenie w kształceniu zawodowym mogą starać się o fundusze na dopasowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Są to na przykład innowacyjne formy kształcenia zawodowego, praktyki i staże, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak i doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Więcej informacji o konkursie w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów dostępnych jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

save_the_date_8FRM_final

 

Forum Rozwoju Mazowsza organizowane jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych już od ośmiu lat i stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu między wszystkimi uczestnikami procesu planowania i wdrażania funduszy unijnych. W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło ponad 2200 osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Na trzech scenach odbyło się prawie 30 debat, podczas których doświadczeniami podzieliło się ponad 160 ekspertów reprezentujących administrację rządową, samorządową, biznes, a także organizacje pozarządowe. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Już dziś zapraszamy na 8. Forum Rozwoju Mazowsza. Spotkajmy się 25-26 października 2017 r. w Warszawie! Szczegóły i rejestracja wkrótce.

 

Print Form