Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Trwa nabór Partnerów 9. Forum Rozwoju Mazowsza 2018/04/19

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła otwarty nabór Partnerów 9. Forum Rozwoju Mazowsza.

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych po raz dziewiąty organizuje Forum Rozwoju Mazowsza. Wydarzenie, którego główną ideą jest promocja innowacyjnych rozwiązań realizowanych w regionie (ze szczególnym uwzględnieniem projektów finansowanych z funduszy europejskich) odbędzie się 17 i 18 października 2018 roku na terenie Centrum Konferencyjnego Legii Warszawa i będzie skupiało się wokół trzech haseł przewodnich: Region Przyszłości, Eko Region oraz Człowiek i Medycyna. Podobnie jak w latach ubiegłych zapraszamy do jego współorganizacji: samorządy, ośrodki naukowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców działających na terenie Mazowsza.

 

Forum Rozwoju Mazowsza to jedno z najważniejszych wydarzeń promujących rozwój regionu. Prowadzone podczas niego debaty, prezentacje dobrych praktyk, czy demonstracje innowacyjnych technologicznie prototypów co roku przyciągają zarówno Partnerów, jak i odwiedzających. Ubiegłoroczna edycja pozwoliła ponad dwóm tysiącom osób uczestniczyć w wydarzeniu (bezpośrednio oraz podczas transmisji w Internecie), podczas którego doświadczeniami podzieliło się 80 ekspertów reprezentujących administrację publiczną, przedsiębiorców, sektor naukowy i pozarządowy. Uczestnicy mogli dodatkowo skorzystać z konsultacji związanych z możliwościami uzyskania dofinasowania ze środków unijnych. Honorowy patronat nad wydarzeniem w 2017 roku objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

 

Podczas najbliższej edycji Forum Rozwoju Mazowsza chcemy skupić się na zagadnieniach nawiązujących do haseł: Region Przyszłości, Eko Region oraz Człowiek i Medycyna. Chcielibyśmy zastanowić się m.in. nad potencjalnymi możliwościami pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich dla projektów realizowanych na Mazowszu w kolejnych okresach finansowania oraz zaprezentować innowacyjne, czy proekologiczne inicjatywy realizowane obecnie w regionie. Jako organizatorowi zależy nam, aby poruszona podczas Forum tematyka dotykała zagadnień najbardziej istotnych dla firm i instytucji działających na Mazowszu. Zachęcamy zatem podmioty aspirujące do Partnerstwa do przedstawiania także własnych propozycji tematów debat. Rozważymy wszystkie nadesłane sugestie. Aktywności prowadzone podczas 9 Forum Rozwoju Mazowsza z udziałem Partnerów, zaproszonych ekspertów i gości oraz publiczności skupionej wokół dwóch scen, będą transmitowane w czasie rzeczywistym w Internecie.
W tym roku do uczestnictwa w debatach zaprosimy także gości z innych regionów – marszałków z 16 województw (w tym samym czasie, w Warszawie odbywał się będzie Konwent Marszałków Województw RP, którego uczestnicy pojawią się na 9. Forum Rozwoju Mazowsza).

 

Szczegółowe zasady naboru Partnerów określa Regulamin w sprawie procedury wyboru Partnerów 9. Forum Rozwoju Mazowsza.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do partnerstwa prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres: forum@mazowia.eu (w temacie zgłoszenia prosimy wpisać: Współpraca 9. Forum Rozwoju Mazowsza).

 

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 29 czerwca 2018 r. do końca dnia (tj. godziny 23.59).

 

Pliki do pobrania:

Regulamin wyboru Partnerów 9.FRM (pdf)

Zał 1 i 1 a do Regulaminu – Zgłoszenie na Partnera (doc)

Zał 1 i 1 a do Regulaminu – Zgłoszenie na Partnera (rtf)

Projekt umowy partnerskiej (pdf)

Ostateczna deklaracja przystąpienia do partnerstwa-Gold (doc)

Ostateczna deklaracja przystąpienia do partnerstwa-Gold (rtf)

Ostateczna deklaracja przystąpienia do partnerstwa-Silver (doc)

Ostateczna deklaracja przystąpienia do partnerstwa-Silver (rtf)

 

 

Print Form