Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

WARSZTAT

Jak skutecznie angażować młodych liderów w sprawy lokalne? – warsztat 

W trakcie warsztatu omówimy konkretne metody aktywizowania młodzieży w lokalnych społecznościach i zastanowimy się nad ich praktycznym wdrażaniem.

Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej m.in. o:

 • młodzieżowych radach gmin, miast, powiatów
 • grantach młodzieżowych oraz udziale młodzieży w budżecie obywatelskim,
 • inicjatywach lokalnych dla młodzieży,
 • konsultacjach społecznych z młodzieżą,
 • wolontariacie młodzieżowym,
 • szkoleniach dla młodych liderów,
 • programach edukacyjnych na temat samorządu lokalnego i rozwoju lokalnego.

Warsztat prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie działalności społecznej.

Osoby chcące pogłębić wiedzę na temat aktualnych trendów demograficznych w gminach (wyludnianie się młodych ludzi z miast) oraz rozwiązań jakimi są metody aktywizacji młodzieży, zapraszamy na wykład o godz. 13.

 

Prowadzący:

dr Olga Napiontek – Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, trenerka, twórczyni i kierowniczka merytoryczna projektów Fundacji. Doktorka socjologii, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Autorka badań, artykułów i publikacji z dziedziny edukacji i dialogu obywatelskiego. Tworzy projekty na rzecz lepszej edukacji obywatelskiej w szkołach, a szczególnie samorządności uczniowskiej. Pracuje z bibliotekami publicznymi nad wzmacnianiem ich funkcji jako miejsc edukacji i zdobywania doświadczenia obywatelskiego.

 

Małgorzata Witek – Początkowo Radna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach, następnie Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. W wieku 19 lat została najmłodszą Radną Rady Miejskiej w Obornikach. Opiekuje się Młodzieżową Radą Miejską w Obornikach, jest Prezeską Stowarzyszenia Aktywizacji Młodych i Prezeską Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa Dąbrówka Leśna w którym jest również Liderem Grupy Odnowy Wsi i członkinią Rady Sołeckiej. Wciąż aktywna w młodzieżowych strukturach samorządowych – pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej ds. Partnerów Zewnętrznych.

 

Wojtek Mastalski – Radny Dzielnicy Wesoła m.st Warszawy. Od wielu lat zaangażowany społecznie w rozwój swojej małej ojczyzny – Starej Miłosnej. W latach 2015 – 2017 Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st Warszawy, współtwórca zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego – „Młodzieżowy Park Rekreacji” oraz Absolwent Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. W roku 2018 odznaczony tytułem “Młodego Działacza Roku 2017” w obszarze opieki i pomocy społecznej przez Burmistrza Dzielnicy Wesoła

 

Print Form
Rejestracja
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Jednostka Wdrażanie Programów Unijnych (dalej: MJWPU) z siedzibą w Warszawie (03-301) ul. Jagiellońska 74.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: iod@mazowia.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wzięcia udziału w Wydarzeniu, przesyłania wiadomości e-mailowych dotyczących organizacji Wydarzenia i druku identyfikatorów imiennych;jak również w celach kontrolnych (do 31 grudnia 2023 r.).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art.6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania się i udziału w Wydarzeniu.
 6. Dane osób, które wyrażą zgodę na przesyłanie informacji na temat innych wydarzeń organizowanych przez MJWPU, będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie i dalsze otrzymywanie informacji. Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest Art.6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda osoby.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, mogą natomiast zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Zebrane dane osobowe nie będą służyły do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.