Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

WARSZTAT

Galeria Perspektyw – gra kompetencyjna

Uwaga! Zapisy przez stronę: >>Zapisz się na szkolenie<<<

Już 7 grudnia zapraszamy na wyjątkowe szkolenie dla przedstawicieli sektora publicznego. W rezultacie trzyletniego projektu „Zgrany Urząd’ dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej powstała seria gier i programów szkoleniowych, które w interaktywny i dynamiczny sposób pomagają rozwinąć kluczowe umiejętności współpracy. Organizatorem szkolenia jest Pracownia Gier Szkoleniowych. Liczba miejsc jest ograniczona.

O szkoleniu:

Galeria Perspektyw to symulacja współpracy między urzędnikami a beneficjentami, ujęta w metaforę pracy nad odbudową jednego z największych witraży w Europe. Fabuła jest oparta na faktycznej sytuacji. W przededniu II Wojny Światowej, z uwagi na ryzyko zniszczenia witraża z katedry w Gloucester, został on dokładnie sfotografowany, rozebrany i zdemontowany, aby móc  go bezpiecznie odtworzyć w spokojniejszych czasach. Jednak, choć wszystkie elementy witraża przetrwały wojnę w stanie nienaruszonym, zaginęły instrukcje, dzięki którym można było odtworzyć dzieło.

Jak zaradzić tej sytuacji i odtworzyć ten skarb? Uczestnicy wcielają się w adeptów sztuki witrażownictwa. W trakcie zmagań z witrażem, gracze przechodzą przez kilka etapów: od formowania się zespołów, poprzez pracę w większych grupach, aż po wspólną sztafetę, która pokazuje, jakie satysfakcjonujące efekty przynosi dobra współpraca. W tym celu wezmą udział w kilku ćwiczeniach, które mają przygotować ich do odbudowy witrażu.

Udział w szkoleniu pozwala na:

 • wejście w trzy perspektywy: własną, zespołu, organizacji.
 • doświadczenie pracy w sytuacji informacji rozproszonej (różne punkty widzenia, różne doświadczenia – ta sama sytuacja);
 • refleksję na temat: moje zadania, nasze projekty, wspólne miejsce pracy – co zrobić, żeby nie stracić z oczu wspólnego celu?
 • Zmapowane dobrych praktyk i wąskich gardeł do dobrej współpracy między urzędnikami a beneficjentami;
 • uświadomienie, jak istotna jest komunikacja (i co ona oznacza);
 • poznanie modelu komunikacji Stewarta;
 • zbudowanie atmosfery wspólnego działania, sprzyjającej lepszemu poznaniu się i integracji uczestników.

To szkolenie jest dedykowane tym, którzy:

 • chcą rozwinąć kompetencje współdziałania w złożonych strukturach organizacyjnych urzędu,
 • lubią pracować nad rozwojem swoich umiejętności przez doświadczenie i praktykę – w grze, jak w symulatorze lotów będzie można przetrenować się w działaniu,
 • pracują w zespołach lub są częścią struktury wymagającej na co dzień dobrej komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów,
 • chcą doświadczyć na sobie synergii współpracy między urzędnikiem, a beneficjentem,
 • potrzebują lepiej zrozumieć funkcjonowanie odrębnych sektorów, które muszą ze sobą współpracować,
 • każdemu, kto chce zmierzyć się z zespołowym wyzwaniem podczas gry Galeria Perspektyw.

Szkolenie w szczególności rekomendujemy:

 • pracownikom administracji publicznej, którzy współpracują z beneficjentami,
 • urzędnikom, którzy chcą być bardziej elastyczni w odpowiadaniu na potrzeby swoich beneficjentów,
 • beneficjentom, którym zależy na uzyskaniu kompetencji umożliwiających poruszanie się w złożonych strukturach organizacyjnych urzędu,
 • wszystkim tym, którzy wierzą, że możliwe jest wypracowanie łatwiejszej i szybszej współpracy z beneficjentami

Spotkanie poprowadzi Anna Zielińska-Wolfigiel

Doradczyni personalna i trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy zawodowej w firmach doradczych i po stronie klienta. Specjalizuje się w tematyce: doboru i oceny kompetencji personelu, wpierania komunikacji, zarządzania, negocjacji, sprzedaży.

Ukończyła także kurs coachów (Human Advice) a także kurs z certyfikatem MEN w zakresie stosowania gier i grywalizacji w edukacji. Uczestniczyła w licznych kursach i seminariach rozwojowych w Polsce i za granicą, między innymi w warsztatach Business Maestry organizowanych przez organizację Anthonego Robbinsa w Las Vegas, USA.

Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych dla studentów studiów podyplomowych w zakresie rekrutacji, budowania zespołów, motywacji. Jest konsultantką i doradczynią klientów w programach rozwojowych i managerskich w Game Changers Academy.

Więcej o projekcie i powstaniu gry „Galeria Perspektyw”

To  jedno ze szkoleń, które powstało w wyniku współpracy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)z Pracownią Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. oraz Uniwersytetem Technicznym w Delft w ramach projektu pn. „Zgrany urząd”. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku realizacji  projektu  MJWPU wdrożyła nowoczesny program szkoleniowy oparty o symulacje organizacyjne – adresowany zarówno dla urzędników jak i beneficjentów środków unijnych. Jednym z produktów wypracowanych w ramach projektu jest gra symulacyjna pt. „Galeria Perspektyw”, do udziału w której serdecznie zapraszamy.

Fabuła gry „Galeria Perspektyw”

Szkolenie dedykowane beneficjentom, którym zależy na uzyskaniu kompetencji umożliwiających poruszanie się w złożonych strukturach organizacyjnych urzędu. Rozgrywka pokazuje urzędnikom i beneficjentom, że pomimo funkcjonowania w odrębnych sektorach możliwe jest osiągnięcie lepszych wyników wspólnej współpracy. Innymi słowy ww. gra symulacyjna to efektywne narzędzie wyposażające  uczestników w pakiet kompetencji ułatwiających efektywną współpracę.

 

Print Form