Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

WARSZTAT

Finansowanie biznesu i samorządów – prezentacje

Szukasz informacji o możliwościach finansowania inwestycji? Zapraszamy do spotkania z ekspertami instytucji oferujących wsparcie dla przedsiębiorstw, a także samorządów.

 

12:15- 12:30
Doświadczenia we wsparciu przedsiębiorców w perspektywie 2014-2020. Czego mogą się spodziewać przedsiębiorcy w pespektywie 2021-2027 – Bank Gospodarstwa Krajowego

12:30-12:45
Fundusze europejskie 2021-2027 dla firm – badania, inwestycje, rozwój – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

12:45-13:00
Projekt Innovation Coach – Centrum Projektów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (CPB UE IPPT PAN)

13:00-13:15
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna – wsparcie dla firm z Mazowsza – CPB UE IPPT PAN

13:15-13:30
Samorządowe wsparcie mazowieckich przedsiębiorców – niskooprocentowane pożyczki unijne – Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

13:30-13:45
Poręczenia Kontraktowe – Wiesław Kołodziejski, Prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

13:45 – 14:00
Inicjatywa ELENA na rzecz efektywności energetycznej – Bank Ochrony Środowiska

Print Form