Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Strefa Tropy Europy

 

Po blisko 20-letniej obecności Polski w UE na mapie Mazowsza nie ma już właściwie białych plam, czyli miejsc, gdzie nie były realizowane żadne projekty ze wsparciem funduszy europejskich. Dzięki dotacjom z UE powstało lub zostało odnowionych wiele miejsc, które co roku przyciągają tłumy odwiedzających – pałace, parki, ośrodki kultury, rekreacji czy nauki. Zostały też wybudowane lub wyremontowane szkoły, uczelnie, szpitale. Mamy nowe drogi i bardzo dobrze funkcjonującą sieć komunikacji publicznej. Znaczna część inwestycji, która tak bardzo zmieniła wygląd otoczenia i wpłynęła na znaczącą poprawę jakości życia mieszkańców naszego województwa była realizowana przez jednostki samorządowe, podmioty funkcjonujące dzięki wsparciu finansów publicznych czy organizacje pozarządowe. Dlatego też podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza do strefy „Tropy Europy” zaprosimy głównie takie placówki i instytucje.

Print Form