Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Strefa Aktywni

Od samego początku, czyli już od blisko 20 lat ważnym obszarem polskiego komponentu programów wsparcia współfinansowanych z funduszy europejskich jest dotowanie projektów mających na celu wsparcie rozwoju mieszkańców w bardzo wielu dziedzinach. Najważniejsze z nich to projekty edukacyjne (od wsparcia rozwoju przedszkoli, szkół czy uczelni wyższych, po edukację przez całe życie czy włączanie w system edukacji osób, które do tej pory miały trudności np. z dostępem do szkoleń lub innych form podnoszenia kwalifikacji), programy mające na celu aktywizację zawodową mieszkańców oraz działania z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej. Partnerami strefy „Aktywni” podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza będą podmioty, które realizują działania wpisujące się w wymienione wyżej kategorie. Jednak z uwagi na to, że rok 2023 został uznany przez Komisję Europejską Rokiem Umiejętności, szczególnie będzie nam zależało na udziale szkół, uczelni i innych placówek, które przyczyniają się do wzrostu aktywności mieszkańców w dziedzinie kształcenia się i samorozwoju.

Print Form