Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

dr Tomasz Kulisiewicz

Zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem

Ekspert w debacie „Czy potrafisz ochronić swoje dane?”

Naukowiec, działacz organizacji samorządowych, publicysta, autor doktoratu z informatologii na temat relacji między strukturami informacyjnymi a systemami informatycznymi administracji publicznej w Polsce.

Absolwent informatyki Budapeszteńskiego Uniwersytetu Technicznego (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). Zajmuje się m. in. zagadnieniami wykorzystania otwartych danych w administracji publicznej i w budowie inteligentnych miast, a także historią informatyki w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Publikacje w monografiach SGH, UKSW, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Óbuda (Węgry), analizy eksperckie dla Komisji Europejskiej. Wiceprezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI, członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka przy PTI. Współzałożyciel Stowarzyszenia Komputer w Firmie oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem.

 

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Czy potrafisz ochronić swoje dane?” 7 grudnia w godzinach 10:00-10:50.

Zapraszamy!

Print Form