Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Paweł Przedpełski

Koordynator programów w Fundacji Digital University

Jako koordynator programów w Fundacji Digital University, Paweł Przedpełski pełni aktywną rolę w procesie kształtowania i wdrażania inicjatyw edukacyjnych związanych z transformacją cyfrową, kompetencjami przyszłości oraz nadchodzącymi zmianami na rynku pracy. Jego doświadczenie i wiedza w zakresie wykorzystania nowych technologii w doradztwie zawodowym stanowią solidne podstawy jego działalności w Fundacji.

Podczas studiów na uniwersytecie SWPS oraz pracy jako doradca zawodowy w szkole podstawowej, Paweł sukcesywnie rozbudowywał swoje kompetencje w obszarze doradztwa zawodowego. Jest certyfikowanym trenerem Lumina Spark – zaawansowanego narzędzia psychometrycznego, które z powodzeniem wykorzystuje do analizowania indywidualnych predyspozycji w kontekście rozwoju zawodowego. Jako certyfikowany trener Maxwell Leadership Certified Team, Paweł zręcznie łączy tradycyjne metody doradztwa z nowoczesnymi strategiami promującymi rozwój osobisty i zawodowy.

W latach 2019-2022 był współtwórcą ogólnopolskiego projektu „Where2Go”, mającego na celu pomoc młodym ludziom oraz ich rodzicom w procesie wyboru zawodu najlepiej odpowiadającego indywidualnym zdolnościom i aspiracjom młodzieży.

Paweł wyróżnia się niezwykłą zdolnością do synergicznego łączenia elementów psychologicznych, technologicznych i rynkowych w doradztwie zawodowym, co składa się na jego holistyczne podejście do zagadnień związanych z karierą.

Regularnie prowadzi konsultacje, warsztaty i webinary, dzieląc się wiedzą w zakresie wyboru i optymalizacji ścieżki kariery przy użyciu nowych technologii, dostosowanej do realiów nowoczesnego rynku pracy.

Print Form