Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Marcin Pawlak

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Ekspert w debacie „A może dałoby się inaczej? – Cyfryzacja w praktyce” 

 

Ekonomista, pracownik samorządowy, pracownik Służby Cywilnej, specjalista w zakresie funduszy europejskich oraz badań ewaluacyjnych w zakresie interwencji publicznych z praktyką w instytucjach rządowych oraz samorządowych. W latach 2000 – 2006 koordynator projektów PHARE sektora rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2006 roku pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W latach 2015 – 2018 kierownik Jednostki Ewaluacyjnej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020. W latach 2018 – 2021 – Zastępca Dyrektora w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu UMWM w Warszawie – Kierownik projektów z zakresu informatyzacji szkół i nauczania zdalnego. Od października 2021 r. Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie.

 

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „A może dałoby się inaczej? – Cyfryzacja w praktyce” 7 grudnia w godzinach 14:00-14:50.

Zapraszamy!

Print Form