Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Anna Katarzyna Brzezińska

Dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Pragi-Południe m.st. Warszawy

Prawniczka, psychoterapeutka, szkoleniowiec, autorka publikacji prawniczych.
Samorządowiec z 20-letnim stażem, aktualnie na stanowisku dyrektorki Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Pragi-Południe m.st. Warszawy.

Od listopada 2019 r. Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Od stycznia 2020 r. Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Jako Radna Sejmiku wspieram samorządowców w realizacji inwestycji i inicjatyw lokalnych.
Współpracuję z samorządami gminnymi i powiatowymi oraz organizacjami
pozarządowymi w zakresie wspólnego rozwoju Mazowsza.

Print Form