Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

8. Forum Rozwoju Mazowsza

 • Od tematów najbliższych mieszkańcom, po rozwój biznesu i całego regionu. O tym dyskutowano podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniach 25-26 października na Stadionie Legii w Warszawie. Wydarzenie współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. W forum uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rozwoju.

 • W dniach 25-26 października odbyła się już ósma edycja Forum Rozwoju Mazowsza, które co roku skupia przedstawicieli samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Ideą wydarzenia jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie realizacji projektów, zwłaszcza z unijnym dofinansowaniem. Forum to nie tylko trendy i kierunki rozwoju, ale przede wszystkim przykłady dobrych praktyk i praktycznych rozwiązań możliwych do wykorzystania w codziennej pracy. Jest to też jedno z niewielu miejsc spotkań i rozmów z wyjątkowymi osobami z różnych środowisk. W tym roku nie mogło być inaczej.

  Forum to jest dyskusja wszystkich ze wszystkimi o wszystkim, o całości funduszy unijnych. To dyskusja beneficjentów, z instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi funduszami unijnymi – powiedział podczas uroczystego otwarcia Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

  Jednym z głównych narzędzi transformacji wspólnot lokalnych, samorządów regionalnych, wspólnot miejskich, także wspólnot wiejskich, jest to w co również Mazowsze w ubiegłych latach najwięcej zainwestowało, czyli szerokopasmowa sieć telekomunikacyjna i technologie ICT. Nie tylko sieć, ale również systemy informatyczne które organizują nasze życie. Począwszy od zagospodarowania przestrzennego, skończywszy na zdrowiu. To są inwestycje niezwykle przyszłościowe, które otwierają nam bramę do znacznie wygodniejszego życia – powiedziała Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji.

 • Fundusze unijne dla Mazowsza pochodzą głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

  Przez 10 lat funkcjonowania przyznaliśmy ponad 9 tys. dotacji i pomogliśmy rozdysponować przeszło 14 mld zł funduszy będących wsparciem dla administracji, biznesu oraz sektora pozarządowego – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Mamy świadomość, że formalności są często bardzo skomplikowane, że procedury unijne i sprawozdawczość przyprawiają o zawrót głowy, ale warto sięgać po fundusze unijne dostępne w obecnym okresie programowania.

 • 2 dni pełne inspiracji i wymiany doświadczeń

  Podczas dwóch dni 8. Forum Rozwoju Mazowsza przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej i biznesu dyskutowali o integrowaniu usług dla mieszkańców, współpracy z wykonawcami prac podczas realizacji inwestycji miejskich, a także wspieraniu powstawania i rozwoju firm. W gronie ekspertów byli m.in. Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji, Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Konrad Frysztak Zastępca Prezydenta Miasta Radom, Krzysztof Kosiński Prezydent Ciechanowa, Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju, Krzysztof Dyl Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Andrzej Dopierała Prezes Zarządu Asseco Data Systems i Stefan Kamiński Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

 • Do przedsiębiorców skierowane były debaty i prezentacje pozwalające na zgłębienie tajników rozwoju biznesu. Dyskutowano o tym, czy można zajmować się innowacjami bez strategii i jakie są elementy wpływające na transfer efektów prac B+R na rynek. Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie szukać finansowania innowacyjnych projektów, a także jak wspierać współpracę między firmami z sektora MŚP i korporacjami, jak i współpracę sieciową na rzecz ekosystemów innowacji terytorialnej. Swoimi doświadczeniami z uczestnikami Forum podzielili się m.in. Zygmunt Krasiński Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Bartosz Sokoliński Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu, Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Maciej Szota Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu PGNiG S.A. Michał Rój Samsung R&D Institute i Hubert Lewiński Kierownik Departamentu Rozwoju Startupów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Rozwój regionu nie jest możliwy, bez rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. Dlatego ważnymi punktami w programie były dyskusje o łączeniu edukacji z rynkiem pracy i zwiększaniu jakości życia mieszkańców. Nie zabrakło też aspektu animowania społeczności lokalnych. W debatach wzięli udział m.in. Jarosław Głowacki Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Elżbieta Gąsiorowska Wiceprezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Artur Andrysiak Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza, Joanna Średnicka Dyrektor Zarządzająca w Pracowni Gier Szkoleniowych, Magdalena Klaus Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Paweł Jordan Prezes Stowarzyszania BORIS, Artur Pozorek  Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Edyta Markiewicz-Brzozowska Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury.

Print Form