Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

12. Forum Rozwoju Mazowsza

 • Zakończyło się 12. Forum Rozwoju Mazowsza. Dziękujemy, że byliście z nami!

  2 dni debat oraz prezentacji, możliwość czerpania z wiedzy ponad 90 ekspertów, a także przeszło 40 Partnerów reprezentujących administrację, sektor biznesowy, medyczny, edukacyjny, pozarządowy oraz środowiska studenckie – tak właśnie wyglądało 12. Forum Rozwoju Mazowsza. Było to wydarzenie szczególne z wielu powodów, a najważniejszy z nich to inauguracja programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, który przyniesie nowe możliwości rozwoju regionu dzięki pomocy z Unii Europejskiej. Podczas Forum odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu Lider Ochrony Zdrowia, w którym to sami mieszkańcy zdecydowali o wyróżnieniu zwycięskich projektów. W wydarzeniu wzięło udział prawie 1,1 tysiąca osób, a kolejne 4 tysiące oglądały transmisję prowadzoną na żywo w internecie. Dziękujemy, że byliście z nami!

  Za nami 12. edycja Forum Rozwoju Mazowsza, które odbyło się w dniach 6-7 grudnia w Warszawie. Wydarzenie poświęcone promocji roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Forum odbyło się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Ideę Forum wspierał również Europejski Komitet Regionów.

  Program Fundusze Europejskiej dla Mazowsza 2021-2027 oficjalnie otwarty!

  Tegoroczna edycja wydarzenia miała wymiar szczególny z uwagi na rozpoczynającą się perspektywę unijną 2021-2027 na Mazowszu. – Dziś świętujemy. Przyjęliśmy nowy program inwestycji zaplanowanych na najbliższych siedem lat. Ten program to dalsze wsparcie dla regionu, dla społeczności, biznesu, przedsiębiorczości. Wszystko po to, aby region mógł się dalej rozwijać. – powiedział Normunds Popens, Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Co ważne, wsparcie skierowane zostanie zarówno do słabiej rozwiniętej części województwa, jak i lepiej rozwiniętej części stołecznej. – Obszar metriopolitalny Warszawy zasługuje na wsparcie unijne. Po pierwsze dlatego, że dalej potrzebuje kolejnych impulsów rozwojowych, a jednocześnie musi się przysłużyć dobrze regionowi który go okala, jak również całemu krajowi – dodał Dyrektor Popens.

  Przemawia Normunds Popens, Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej

   

  Program został także zainaugurowany przez Przedstawicieli Zarządu Województwa – Bardzo cieszę się, że mam możliwość podzielenia się z Państwem tą radosną wiadomością, że nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 został zaakceptowany przez Komisję Europejską i że rozpoczniemy niebawem jego wdrażanie –   powiedział Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. – Mam nadzieję, że w pierwszym kwartale przyszłego roku będziemy mogli ogłosić pierwsze konkursy – dodał Marszałek.

  Przemawia Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

   

  Na rolę funduszy europejskich w rozwoju regionu wskazali również przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Parlamentu Europejskiego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. – Fundusze europejskie nie są celem samym w sobie, nie mogą być też sensem naszej obecności w Unii Europejskiej. Są natomiast narzędziem do osiągania celów rozwojowych – podkreślił Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPU, który zwrócił się również z ważnym apelem do beneficjentów funduszy europejskich – Każdy z odbiorców efektu naszego projektu musi wiedzieć, że w jego realizacji pomogła Unia Europejska. I to niezależnie czy mówimy o zmodernizowanym muzeum, nowym produkcie biznesowym, wybudowanej drodze, ścieżce rowerowej, projekcie społecznym czy szkoleniu.

  2 dni rozmów, 18 debat i prezentacje ekspertów z różnych obszarów

  Podczas tych dwóch dni zajmowaliśmy się różnorodnymi tematami, tak jak różnorodne są obszary wsparcia z Unii Europejskiej, z których korzystamy wszyscy. I to jest właśnie #FenomenUE, czyli hasło pod którym odbywała się tegoroczna edycja wydarzenia.  W gronie ekspertów rozmawialiśmy o przyszłości finansowania europejskiego, rozwoju lokalnym, wyzwaniach w opiece medycznej. Zaprezentowaliśmy również najnowsze osiągniecia medycyny, w tym w zakresie innowacji w operacjach mózgu, leczeniu raka gruczołu krokowego, czy chorób oczu. Rozmawialiśmy o wspieraniu biznesu, zrównoważonym rozwoju miast, a także turystyce. Dyskutowaliśmy jak systemowo wspierać zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, ale też jak wykorzystywać technologie na rzecz mieszkańców. Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowisk studenckich rozmawialiśmy o tym, czy osoby z pokolenia „Z” chcą być liderami, jak wpływać na sprawy lokalne, czy też jak wspierać początkujących w biznesie. Dyskusje dotyczyły również innowacji w edukacji, bezpieczeństwa danych, wolontariacie, czy też działań na rzecz naszej planety.

  Debaty  z udziałem przedstawicieli różnych środowisk

   

  Na scenach forum swoimi doświadczeniami podzielili się m.in.: Prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, Kierownik Interwencyjnego Centrum Neuroterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz, FEBU, Kierownik Katedry Urologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawa, Marcin Jakubowski, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki, Sebastian Gojdź z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Prof. dr hab. Krzysztof Meissner, fizyk teoretyk i popularyzator nauki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk fizycznych, czy też dr Krzysztof Murawski, Dyrektor ds. Innowacji w Centrum Nauki Kopernik.

  Interaktywne przestrzenie tworzone przez ponad 40 Partnerów wydarzenia

  Z ogromnym zainteresowaniem spotkały się warsztaty, symulacje, pokazy i inne aktywności zorganizowane przez przedstawicieli m.in.: szkół, szpitali, organizacji pozarządowych, uczelni i jednostek naukowych, czy też przedsiębiorstw korzystających z pomocy europejskiej. Wszyscy oni współtworzyli interaktywne przestrzenie w ramach trzech stref tematycznych – Strefy Rozwoju Mazowsza Strefy Zdrowia i Strefy Młodych.

   

  Strefie Rozwoju Mazowsza odbyły się m.in.: prezentacje inwestycji dofinansowanych ze środków europejskich, wirtualne wycieczki po mazowieckich instytucjach kultury, pokazy dronów pomiarowych, konsultacje na temat możliwości finansowania biznesu i efektywności energetycznej, spotkania networkingowe dla przedsiębiorców, przestrzeń eksperymentalno-kulinarna zorientowana na współtworzenie nowych koncepcji produktów spożywczych, prezentacja możliwości współpracy na rzecz transferu technologii. Na odwiedzających Strefę Zdrowia czekały m.in.: badania smaku, węchu, słuchu, wzroku, pomiary cukru, ciśnienia, wagi, nauka samobadania piersi, pokazy pierwszej pomocy, konsultacje z dietetykami, psychologami, warsztaty z zakresu niwelowania stresu, dysleksji, koncentracji uwagi. Dużo działo się również w Strefie Młodych, m.in.: pokazy wykorzystania drukarek 3D, rozszerzonej rzeczywistości, aplikacji mobilnych, warsztaty z zakresu kadrowania i storytellingu, rozmowy z ekspertami od szyfrowania danych, spotkania z przedstawicielami inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów i centrów transferu technologii, zajęcia z zrobienia peelingów, eko-smoothie, zdrowego jedzenia, warsztaty stolarskie, ciesielskie i odkrywające tajniki lasów.

  Uczestnicy Forum Rozwoju Mazowsza

   

  Dziękujemy wszystkim Panelistom, Partnerom, a także uczestnikom tegorocznej edycji wydarzenia!

   

  Organizator wydarzenia: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

  Patroni honorowi: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo, Funduszy i Polityki Regionalnej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

  Wydarzenie wspierał również: Europejski Komitet Regionów

  Partnerzy Strefy Rozwoju Mazowsza: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Urząd m.st. Warszawa, Urząd Dzielnicy Targówek (Klub Przedsiębiorców), Biuro Rozwoju Gospodarczego (Centrum Przedsiębiorczości Smolna), Urząd Miasta Płock, Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”, Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej – IPPT PAN, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, Bank Gospodarstwa Krajowego, UNIMOS Alliance, Wyższa Szkoła Bankowa, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Catalonia Trade & Investment (ACCIÓ), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Instytut Technologii Eksploatacji

  Partnerzy Strefy Zdrowia: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, EZRA UKSW, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Med&Life, Sidly, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie

  Partnerzy Strefy Młodych: Centrum Nauki Kopernik, Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Warszawska Szkoła Filmowa, Pracownia Gier Szkoleniowych, Youth Business Poland, Dealdone, SoftCream Software, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce- Letnisku, Europe Direct Mińsk Mazowiecki, Europe Direct Ostrołęka, Kreatywna Europa, Fundacja Civis Polonus, Eurodesk Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

  Patroni medialni: Serwis Samorządowy PAP, Serwis Administracyjno-Samorządowy SAS, MasterMatch.online, Radio 7, Świat Medycyny i Farmacji, Wyborcza.pl, GramwZielone.pl, PulsCiechanowa, Wspólnota, RADIO „OKO”, naszemedia.info, trade.gov.pl, radio Płońsk, Newseria, Życie Powiatu na Mazowszu

   
   
Print Form