Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

10. Forum Rozwoju Mazowsza

 • 10. Forum Rozwoju Mazowsza stanowiło przestrzeń do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami w korzystaniu z funduszy europejskich, a także dyskusji o przyszłości regionu. Aktywności skupiały się wokół 4 tematów przewodnich: Postęp, Człowiek, Natura i Region. Wydarzenie zorganizowano pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Zgromadziło ono ponad 2 tysiące uczestników na miejscu oraz w ramach transmisji internetowej. W 2019 r. Forum Rozwoju Mazowsza współtworzyło ponad 90 prelegentów i 50 partnerów, reprezentujących różne środowiska: samorządy, biznes, sektor naukowy czy pozarządowy. Dzięki wyjątkowemu połączeniu sił różnych podmiotów, w ciągu dwudniowego wydarzenia  miało miejsce łącznie ponad 12 godzin inspirujących dyskusji, rozmów, warsztatów i prezentacji prowadzonych na dwóch scenach oraz w przestrzeni wystawienniczo-networkingowej.

  Jubileuszowa edycja Forum Rozwoju Mazowsza odbyła się w szczególnym momencie – w 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Podczas inauguracji Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego stwierdził: Mamy 15 lat Polski w Unii Europejskiej, trzydziestą rocznicę powstania pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce i 20 lat samorządu województwa mazowieckiego. To wszystko co działo się na przestrzeni lat pokazuje, jak bardzo zmieniała się Polska. Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych uroczyście otwierając 10. Forum Rozwoju Mazowsza, dodał:  Trudno nam sobie wszystkim wyobrazić, jak Mazowsze wyglądałoby bez miliardów unijnego dofinansowania. Gdzie bylibyśmy z infrastrukturą, inwestycjami, gdzie bylibyśmy pod względem rozwoju kapitału społecznego, edukacyjnego, gdyby nie środki, które wpłynęły z Unii Europejskiej.

 • Inspirujące dyskusje i spotkania

  Podczas dwóch dni, na dwóch scenach odbyło się wiele ciekawych debat i prezentacji, które zgromadziły wielu znakomitych ekspertów:

  Pierwszego dnia poruszano tematy:

  „Ewolucja czy rewolucja w rozwoju Mazowsza? #15LatUE” (dr Elżbieta Kozubek – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Robert Dzierzgwa – Departament Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Przemysław Kalinka – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Marcin Jakubowski – Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki, Rafał Kerger – Portal Samorządowy).

 • „Żółwie, gazele, tygrysy, czyli różne ścieżki rozwoju biznesu” (Małgorzata Szczepańska – Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Małgorzata Oleszczuk – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dr inż. Wojciech Kamieniecki – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – Szkoła Główna Handlowa; Mariusz Targowski – ENPROM, Mariusz Frankowski – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).

  „Gdy strateg spotyka innowatora – Transport przyszłości” (Maciej Mazur – Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Marcin Korolec – Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, Robert Stępień – Koleje Mazowieckie, Przemysław Paczos – Hyper Poland, Marek Gutt-Mostowy – EUROLOOP, Magdalena Jackowska-Rejman – techBrainers).

  „Innowacja jest Kobietą” (Katarzyna Wierzbowska – Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Anna Skórzyńska – Szumisie. Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka, Anna Boguszewska-Chachulska – Genomed, Agnieszka Kłos – Platforma Pracodawców RP Kobieta, Tomasz Sieradz – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Joanna Olejnik – Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny).

  „Gramy w zielone – Mazowsze dla Klimatu” (Anna Czyżewska – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marcin Podgórski – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Grzegorz Waldemar Szuplewski – Burmistrz Piastowa, Sylwia Maksim-Wójcicka – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, dr Wojciech Szymalski – Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju).

  „Edukacja inspirująca rozwój” (Magdalena Polak – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie, Aleksandra Wójcik-Głodowska, Centrum Nauki Kopernik, Jacek Królikowski – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Joanna Dmitruk – Power Game Pro Lab, Jakub Kozik – projektant, współautor Musiconu, Michał Grześlak – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie).

  „Akademickie innowacje, czyli o komercjalizacji badań naukowych” (Maciej Wrona – Meteo, Marcin Koziorowski – EcoBean, Agata Kozłowska – Beviado, Maciej Ciemny i Kamil A. Mieszkowski – Project42, Włodzimierz Gruszczyński i Maciej Ogrodniczuk – Jasnopis.pl, Jacek Sztolcman – Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego).

  Innowacje w pigułce. Prezentacje rozwiązań” (Bartosz Adamski – Duelera, Tomasz Przygucki – TrybEco, Izabela Białorucka – IHQ Media, Mateusz Maj – Viva Drive).

 • Podczas drugiego dnia 10. Forum Rozwoju Mazowsza na scenach zaprezentowano tematy:

  „Cisi bohaterowie czy znaczący gracze? – Organizacje pozarządowe #15LatUE” (Julia Koczanowicz-Chondzyńska – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Elżbieta Szymanik – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Katarzyna Bryczkowska – Stowarzyszenie BORIS, Karolina Cyran-Juraszek – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Joanna Purtak – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MALWA PLUS”, Daniel Prędkopowicz – Fundacja Fundusz Współpracy).

  „Między turkusem a folwarkiem – Wartości wspólnotowe w rozwoju biznesu i organizacji” (dr Marzena Mazur – psycholog, Paweł Niziński – Goodbrand i BETTER, Mirek Nowosielski – Santander Bank Polska, Agnieszka Erlach – Thermoplast, Joanna Średnicka – Pracownia Gier Szkoleniowych).

 • „Pokonać niepokonane – Nowe standardy w medycynie i opiece nad pacjentami” (prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, dr n. med. Maciej Piróg – Klinika „Budzik, Ewa Pawłowska – Fundacja Integracja, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Uczelnia Łazarskiego, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia, Piotr Pecko – Transition Technologies, Izabela Dessoulavy-Gładysz – ekspert ds. komunikacji w sektorze zdrowia).

  „Inwestycje w mury czy twórczość artystyczną? Unijne wsparcie oczami artystów” (prof. Janusz Majewski – Warszawska Szkoła Filmowa,  Dariusz Makaruk – producent muzyczny i pokazów audiowizualnych, Roman Gutek – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Gutek Film, Dorota Glac – Stowarzyszenie na rzecz Kultury Niepodległej, Witold Moszyński – My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego, Krzysztof Korczak – KRAB Music & Events).

  „Kreatywna Europa – przegląd możliwości finansowania przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i kultury” (Paweł Lewandowski – Ministertswo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mateusz Olszak – Bank Gospodarstwa Krajowego, Michał Gorzelak – Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Alicja Grawon-Jaksik – Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych)

  „DIGICLUSTERS – przyspieszenie procesów digitalizacji sektorów rolno-spożywczego i opakowaniowego” (panel międzynarodowy z udziałem ekspertów: Armands Lejas-Krumins – Food Products Quality Cluster (Łotwa), Giedrius Bagusinskas – LITMEA (Litwa), Kristina Rakauskaite – LISPA (Litwa), Emilio Rull Quesada – OnGranada Tech City (Hiszpania), Ira Racina – Latvian IT Cluster (Łotwa), Anna Bialik – Wiceprezes Fundacji Unimos, Agnieszka Zdanowicz – Centrum Kooperacji Recyklingu)

  „W labiryncie promocji – trendy marketingowe vs. rzeczywistość” (Robert Sidorowicz – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Piotr Chmielewski – Social Media Now, Kacper Osiecki – psycholog społeczny, zewnętrzny ekspert Komisji Europejskiej, Patrycja Zielińska – Pracownia Gier Szkoleniowych, Michał Proszowski – PL.2012+, Michał Sławiński – BBDO).

  „Kiedy na pewno stracisz swoje dane?” (dr Tomasz Kulisiewicz – Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Jerzy Piotr Walczak – SoftCream, Paweł Chałupczak – Kancelaria Ewa Cubała-Chałupczak, Paweł Chałupczak i Partnerzy – Notariusze Spółka Partnerska, Jolanta Wiśniewska – Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer”, prof. dr hab. inż. Krzysztof Marasek – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych).

 • Przestrzeń pełna pozytywnej energii

  10. edycja Forum Rozwoju Mazowsza obfitowała w wiele aktywności oferowanych przez partnerów wydarzenia. Wśród elementów które cieszyły się niekwestionowanym zainteresowaniem wielu odwiedzających znalazły się min. unikalna w skali świata Kapsuła Badań i Zmysłów, w której uczestnicy pod okiem specjalistów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu mogli przeprowadzić badania słuchu, wzroku, smaku, węchu i równowagi, Musicon – przełomowe urządzenie edukacyjne zaprojektowane do stymulacji rozwoju psychofizycznego dziecka czy łazik marsjański.

  Udział w Forum był wyjątkową okazją do poznania wielu innowacyjnych rozwiązań. W przestrzeni prezentowały się m.in.: Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu SA, zwycięzca konkursu Lider Zmian 2019, które zaprezentowało prototypy ogniw fotowoltaicznych; firma Genomed, która prowadziła konsultacje w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych i wad wrodzonych); Dealdone, firma  z obszaru wirtualnej rzeczywistości czy Finea – tworząca perfumy na bazie wody.

 • W świat mazowieckich specjałów kulinarnych zabrała gości Fundacja Unimos. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zaprosiło uczestników w podróż do czasów w jakich żył ród Krasińskich, a Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu zaprosiło do współtworzenia specjalnej artystycznej konstrukcji. Doświadczeniami dzielili się również przedstawiciele Fundacji Akogo? (twórcy pierwszej w Polsce Kliniki „Budzik” dla dzieci w śpiączce, dofinansowanej ze środków europejskich) oraz innych organizacji pozarządowych. Praktycznie na stanowisku każdego z 50 partnerów Wydarzenia uczestnicy mogli poznać ciekawe rozwiązania z różnych obszarów. Do ostatnich godzin korzystano z licznych konsultacji i warsztatów zorganizowanych w przestrzeni wystawienniczej.

 • Osoby, które nie mogły być z nami zapraszamy do obejrzenia zapisów debat na naszym kanale na YouTube – ZOBACZ

   

  Zapraszamy także do obejrzenia filmu podsumowującego 10. Forum Rozwoju Mazowsza oraz GALERII ZDJĘĆ.

Print Form