Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

 

Scena Młodych: 

  • Zapraszamy do spotkania z Panem Tomaszem Sieradzem Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podczas debaty “Uniwersytet szkołą przedsiębiorczości?” 7 grudnia w godzinach 11:00-11:50.

Przestrzeń prezentacyjno-warsztatowa “B”:

  • Warsztat: “Biznesplan w zarysie – praktyczne wskazówki dla osób planujących założenie własnej firmy” zaplanowanym na 7 grudnia w godzinach 12:00-14:00. Uwaga, pierwszeństwo udziału w warsztacie będą miały osoby zarejestrowane.

Strefa Rozwoju Mazowsza:

  • konsultacje na temat dostępnej oferty wsparcia z obszaru rynku pracy
  • informacje o możliwościach, które przyniesie program “Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Strefa Młodych: 

  • konsultacje z ekspertami Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
  • mini-warsztat “Kompetencje zawodowe cenione na rynku pracy” 6 grudnia w godzinach 12:00-14:00 (osoby zainteresowane warsztatem prosimy o zgłoszenie chęci udziału w przestrzeni Partnera)

 

[Więcej informacji o planowanych aktywnościach udostępnimy już wkrótce!]

 

O Partnerze: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie istnieje od 2000 roku prowadząc działalność koordynacyjną, badawczą, oraz wdrażającą w obszarze ryku pracy. Urząd organizuje i inicjuje programy łagodzenia skutków bezrobocia, koordynuje i świadczy usługi poradnictwa i informacji zawodowej, międzynarodowego pośrednictwo pracy EURES,  koordynuje prawidłowy transfer świadczeń społecznych w ramach UE, prowadzi rejestry instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia na terenie Mazowsza.

Jako instytucja rynku pracy prowadzi też działalność badawczo- rozwojową poprzez opracowywanie analiz i statystyk rynku pracy i badań popytu na pracę. Od 2012 roku pomaga pracownikom zatrudnionym w niewypłacalnych przedsiębiorstwach w otrzymywaniu należnych wynagrodzeń i świadczeń. Od 2014 roku realizuje zadania związane z obsługą Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z których pracodawca może uzyskać pomoc na dokształcanie i uzupełnianie kwalifikacji pracowników.

W agendzie unijnej 2014-2020 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej, która wdraża dwa programy: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) skierowany dla młodych osób do 29 roku życia bez pracy oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego skierowany do osób powyżej 30 roku życia oraz rodziców dzieci do lat 3.

Więcej o działaniach WUP w Warszawie na: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/

Więcej o wdrażaniu unijnych funduszy na: http://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/ lub http://power-wupwarszawa.praca.gov.pl/ oraz na Facebooku „Aktywni Na Mazowszu”

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie można odwiedzić w siedzibie głównej przy ul. Młynarskiej 16 w Warszawie oraz w pięciu filiach zlokalizowanych w głównych miastach województwa: Radomiu, Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce i Siedlcach.

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia aktualności zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

ROZWIŃ
Print Form