Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie istnieje od 2000 roku prowadząc działalność koordynacyjną, badawczą, oraz wdrażającą w obszarze ryku pracy. Urząd organizuje i inicjuje programy łagodzenia skutków bezrobocia, koordynuje i świadczy usługi poradnictwa i informacji zawodowej, międzynarodowego pośrednictwo pracy EURES,  koordynuje prawidłowy transfer świadczeń społecznych w ramach UE, prowadzi rejestry instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia na terenie Mazowsza.

Jako instytucja rynku pracy prowadzi też działalność badawczo- rozwojową poprzez opracowywanie analiz i statystyk rynku pracy i badań popytu na pracę. Od 2012 roku pomaga pracownikom zatrudnionym w niewypłacalnych przedsiębiorstwach w otrzymywaniu należnych wynagrodzeń i świadczeń. Od 2014 roku realizuje zadania związane z obsługą Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z których pracodawca może uzyskać pomoc na dokształcanie i uzupełnianie kwalifikacji pracowników.

W agendzie unijnej 2021-2027 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej, która wdraża działania
w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
w obszarze rynku pracy oraz edukacji.

Więcej o działaniach WUP w Warszawie na: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/ oraz na Facebooku „Aktywni Na Mazowszu”

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie można odwiedzić w siedzibie głównej przy ul. Młynarskiej 16 w Warszawie oraz w pięciu filiach zlokalizowanych w głównych miastach województwa: Radomiu, Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce i Siedlcach

ROZWIŃ

Podczas Forum zapraszamy:

  • do udziału w debacie pt. „Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie? Czy technologie zabiorą nam pracę?” z udziałem Pana Tomasza Sieradza Dyrektora WUP w Warszawie;
  • do przestrzeni wystawienniczej na konsultacje z ekspertami z Centrum Informacji
    i Planowania Kariery Zawodowej;
  • do przestrzeni wystawienniczej na konsultacje z ekspertami na temat wsparcia dla pracowników i pracodawców w postaci dofinansowania do usług rozwojowych (doradczych oraz szkoleniowych) znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych orazmożliwości pozyskania dofinansowania projektów z Funduszy Europejskich związanych z aktywizacją zawodową.
Print Form