Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Urząd Patentowy RP  jest centralnym organem administracji rządowej właściwym dla spraw dotyczących ochrony własności przemysłowej. Wypełniając bardzo istotną misję w zakresie ochrony własności przemysłowej jest jedną z kluczowych instytucji mających wpływ na tworzenie warunków rozwoju innowacyjnej gospodarki charakteryzującej się bezpieczeństwem obrotu oraz wysoką konkurencyjnością.

Głównym celem działalności Urzędu jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej:

 • patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki,
 • praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe,
 • praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych,

oraz

 • prowadzenie spraw spornych w zakresie unieważniania lub stwierdzenia wygaśnięcia praw,
 • prowadzenie Rejestrów praw wyłącznych,
 • udział w pracach organów międzynarodowych.
 • odpowiedzialność za sprawny przepływ strumienia bieżącej informacji patentowej,
 • upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej, w tym promowanie zarządzania prawami własności przemysłowej, edukowanie młodzieży, wprowadzanie tematyki do akademickich programów nauczania oraz działania adresowane do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami.

W ramach działań związanych z upowszechnianiem wiedzy na temat własności intelektualnej w Urzędzie działa Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej, które udziela informacji na temat:

 • identyfikacji własności intelektualnej;
 • doboru procedury i wdrożenia ochrony;
 • monitorowania rynku (wyszukiwarki);
 • dochodzenia roszczeń w przypadku naruszeń;
 • opłat związanych z ochroną.

Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej Urzędu Patentowego RP udziela informacji bezpośrednio, telefonicznie, mailowo, poprzez live-chat oraz za pośrednictwem  Wirtualnego Okna Obsługi Informacyjnej

Zapraszamy do stoiska Urzędu Patentowego RP podczas XIII Forum Rozwoju Mazowsza oraz do kontaktu bezpośredniego poprzez email: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl

Strona internetowa:

www. uprp.gov.pl

ROZWIŃ
Print Form