Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Miasto stołeczne Warszawa i Partnerzy goszczący na stoisku

Warszawa przyszłości to aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce i otwarta metropolia – zgodnie z wizją określoną w Strategii Warszawa 2030. Istotą wielokierunkowego rozwoju naszej stolicy jest przedsiębiorczość oraz innowacyjne rozwiązania, zgodne z potrzebami społecznymi i poszanowaniem zrównoważonego środowiska. Dzięki temu stolica staje się na naszych oczach europejską metropolią na miarę XXI wieku: otwartą, przyjazną, funkcjonalną i nowoczesną. Zmiany te nie byłyby jednak możliwe bez wsparcia funduszy europejskich – najbardziej widocznej spośród wszystkich korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Do tej pory stolica pozyskała z budżetu UE ponad 18 mld zł na realizację ponad 800 unijnych projektów, co w przeliczeniu daje aż 10 tys. zł na jednego mieszkańca – jest to jeden z najwyższych wyników nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Unijne wsparcie obejmuje jednak nie tylko m.st. Warszawę, ale również całą warszawską metropolię. Dzięki zaangażowaniu samorządów Warszawa we współpracy z 39 sąsiednimi gminami realizuje wspólnie projekty, takie jak: trasy rowerowe, parkingi P+R, e-usługi publiczne, edukacja dzieci i młodzieży, miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Kolejne działania mające na celu wspólne pozyskiwanie unijnych funduszy realizowane już będą w gronie 69 gmin i 9 powiatów regionu warszawskiego stołecznego.

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” zrzesza gminy i powiaty metropolii warszawskiej. Działa na rzecz harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju, kształtowania i integracji najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców, a także utrwalenia pozycji metropolii warszawskiej w międzynarodowej sieci metropolii. Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”
w perspektywie UE 2021-2027 jest  podmiotem wdrażającym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, gdzie zaplanowano m.in. działania takie, jak budowa ścieżek rowerowych, parkingi P+R, zakup taboru – autobusów, poprawa efektywności energetycznej budynków, rozwój kompetencji kluczowych
u dzieci. Na te działania będą przeznaczone środki w wysokości 135 mln euro z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza”.

Na stoisku gościć będą przedstawiciele Gminy Łomianki, którzy zaprezentują zielone projekty realizowane przez gminę, np. budowę ścieżek rowerowych, parku miejskiego, modernizację placu zabaw jak i parku linowego.

Metro Warszawskie to największy stołeczny beneficjent funduszy unijnych, dzięki którym na odcinku ok. 23 km powstały 22 nowe stacje – 4 na odcinku bielańskim linii M1 oraz 18 wybudowanych dotychczas na linii M2. Kolejne trzy stacje II linii metra są w trakcie budowy. Aktualnie I i II linia metra obsługiwane są przez 4 typy taboru, w tym pociągi dofinansowane ze środków unijnych –  tj. pojazdy Siemens Inspiro oraz Skoda Varsovia. Do projektów o wartości ponad 13,5 mld zł uzyskano niemal 7,7 mld zł unijnego dofinansowania z Funduszu Spójności jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przy budowie II linii metra warto wspomnieć o Zarządzie Transportu Miejskiego, który jest jednostką realizującą ten projekt. Ponadto, dzięki projektom realizowanym przez ZTM, mieszkańcom warszawskiej metropolii przybyło 11 parkingów Parkuj i Jedź wraz z ponad 2600 miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra.

Tramwaje Warszawskie to kolejny beneficjent unijnych środków – projekty, których wartość całkowita przekroczyła 4,6 mld zł uzyskały niemal 2,5 mld zł dofinansowania z Funduszu Spójności jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ich rezultacie w Warszawie zmodernizowano 29 km tras tramwajowych, wybudowano lub zmodernizowano 140 przystanków z czego 90 z nich wyposażono w tablice systemu informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego. Do tej pory zakupiono również 274 wagony niskopodłogowe. Ponadto, do nowo wybudowanych 8,5 km tras tramwajowych wkrótce przybędzie kolejne 25,5 km.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa, podjęło działania mające na celu dostosowanie jakości odprowadzanych ścieków do obowiązujących wymogów i dyrektyw unijnych. Tak powstał projekt wieloletniej modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej w Warszawie, pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Łączna wartość inwestycji podzielonych na VI faz przekracza kwotę 7,6 mld zł, przy czym ponad 3,4 mld zł pochodzą z dofinansowania z Funduszu Spójności.

Centrum Nauki Kopernik jak i otwarta w tym roku Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego – ośrodek badawczo-rozwojowy poświęcony innowacjom w edukacji – to również efekty unijnych projektów niezwykle ważnych na mapie edukacyjnej Warszawy. To w Pracowni właśnie w ramach prowadzonych tam warsztatów, eksperymentów i labów wypracowane zostaną najnowocześniejsze metody twórczego uczenia dzieci i młodzieży.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy troszczy się o cudowną, miejską zieleń w stolicy. W efekcie realizacji licznych  projektów europejskich, w Warszawie odnowiono jak i założono 9 parków o łącznej powierzchni prawie 430 ha (np. Park Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Park Pole Mokotowskie, Park Akcji „Burza” pod Kopcem Powstania Warszawskiego). Ponadto, ponad 5000 ha powierzchni objęto ochroną siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły. Nad Wisłą, na Golędzinowie powstał też Pawilon Edukacyjny „Kamień” – główny punkt edukacji ekologicznej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy i nowe centrum Dzielnicy Wisła.

Strona internetowa:

www. um.warszawa.pl

      

ROZWIŃ

Print Form