Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

 

Scena Młodych:

  • 7 grudnia w godzinach 11:00-11:50: Partner debaty pt. “Uniwersytet szkołą przedsiębiorczości?”

 

Przestrzeń Partnera w Strefie Młodych:

  • Prezentacja interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu oraz możliwości rozwoju na UKSW. Przedstawiciele Biura Rekrutacji, studenci i pracownicy Uczelni odpowiedzą na pytania uczestników forum, związane z rekrutacją. Zaprezentują szeroką ofertę innowacyjnych kierunków, zachęcą do odkrywania pasji studiowania i rozwoju umiejętności.

O Partnerze:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to młoda uczelnia publiczna z bogatymi tradycjami i nowoczesną infrastrukturą, która stwarza doskonałe warunki do rozwoju i zdobycia szerokich umiejętności.

UKSW tworzy 12 wydziałów, wśród których najmłodszym jest Wydział Medyczny. Collegium Medicum. Uczelnia kształci ok. 11 000 studentów na 45 kierunkach studiów w różnych dziedzinach: od nauk humanistycznych, po społeczne, ścisłe, przyrodnicze oraz medyczne.

Wśród ok. 800 wykładowców UKSW są uznani badacze i dydaktycy, którzy zasiadają w licznych gremiach naukowych, organach państwowych i radach biznesu. Wielu z nich otrzymuje prestiżowe nagrody za swoją działalność naukową i dydaktyczno-badawczą.

W ostatnich latach Uniwersytet przekształca się w nowoczesne centrum naukowo-badawcze. W Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW działa kilkadziesiąt specjalistycznych laboratoriów badawczych oraz sal do pracy koncepcyjnej. Uniwersytet dysponuje także m.in. nowoczesną halą sportową, niepublicznym przedszkolem oraz studiem radiowo-telewizyjnym.

Niedawno otwarty został trzeci kampus Uczelni w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym, w którym znajduje się Multidyscyplinarne Centrum Badawcze – oznaka potencjału badawczego UKSW. Centrum z sukcesem realizuje zlecane przez sektor prywatny i administrację publiczną projekty, które odpowiadają na współczesne potrzeby gospodarcze i społeczne z zakresu technologii cyfrowych.

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

ROZWIŃ
Print Form