Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

 

Przestrzeń prezentacyjno-warsztatowa „B”:

  • Sprint Cross Industry Hackathon – zapraszamy do udziału studentów oraz doktorantów zainteresowanych tworzeniem innowacji, nowych produktów oraz łańcuchów wartości w obszarze trendów branży rolno-spożywczej, zdrowia oraz nowych technologii. Hackhaton odbędzie się 7 grudnia w godzinach 10:00-11:30. Uwaga! Pierwszeństwo udziału w warsztacie będą miały zapisane osoby (wcześniejsze zgłoszenie).

Strefa Rozwoju Mazowsza:

  • Growth & Networking Booster / Roadshow Poland by UNIMOS – pierwszy roadshow organizowany w ramach międzynarodowego projektu europejskiego AURORA (https://aurora-agrifood.eu/) wdrażanego przez w partnerstwie z Food Valley (Królestwo Niderlandów), VALORIAL i Agri-Sud Quest Innovation (Francja) oraz ONTECH (Hiszpania) ukierunkowanego na przyspieszenie transformacji cyfrowej i cyrkularnej systemów żywnościowych w obszarze bezpieczeństwa, jakości i autentyczności żywności (food safety, quality and authenticity).
  • UNIMOS Circular & Safe Food Lab – przestrzeń eksperymentalno-kulinarna zorientowana na ko-kreację i degustację nowych koncepcji produktów spożywczych łączących potencjał regionalny, międzynarodowy oraz międzysektorowy.

Więcej informacji o planowanych aktywnościach udostępnimy już wkrótce!

 

O Partnerze: 

UNIMOS jest siecią współpracy, która wspiera ekspansję międzynarodową, rozwój badań i innowacji oraz budowanie strategicznych partnerstw pomiędzy biznesem, nauką, klastrami oraz administracją publiczną. Opieramy się na międzynarodowym doświadczeniu i unikalnej wiedzy zdobytej w konsorcjach europejskich oraz we współpracy z partnerami z Europy, Ameryki Południowej i Północnej, Afryki i Azji. Uczestniczymy w projektach finansowanych bezpośrednio z Komisji Europejskiej w obszarze digitalizacji, gospodarki cyrkularnej, jak i szeroko pojętej współpracy międzybranżowej, tj.

  • AURORA  – z zakresu transformacji cyrkularnej i cyfrowej branży rolno-spożywczej w obszarze bezpieczeństwa, jakości i autentyczności żywności
  • AgroBridges – dotyczący budowania krótkich łańcuchów dostaw, kanałów sprzedażowych i nowych modeli biznesowych
  • UNLOCK – ukierunkowany na biogospodarkę cyrkularnąoraz tworzenienowych produktów z odpadów
  • SCALE-UP – zorientowany na rozwój i skalowanie rozwiązań z zakresu biogospodarki rolno-spożywczej na obszarach wiejskich
  • SUAVE – projekt z obszaru rozwoju rolnictwa miejskiego (urban farming)
  • AUMENTA – dotyczący internacjonalizacji sieciowej firm branży spożywczej i ICT na rynki Ameryki Południowej, Afryki i Azji Centralnej
  • DIGICLUSTERS – skoncentrowany na digitalizacji  MSP branży spożywczej i opakowaniowej w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez hackathony

UNIMOS jest koordynatorem klastra AgroBioCluster oraz członkiem europejskiej sieci PIC Network.

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

 

ROZWIŃ
Print Form