Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Dynamiczna organizacja zorientowana na przyspieszenie globalnej ekspansji, rozwijanie klastrów i współpracę między sektorami. Od 2015 roku łączymy międzynarodowo  klastry, przedsiębiorstwa, instytucje naukowe i regiony, promując strategiczną współpracę w różnych dziedzinach. Nasze podejście jest praktyczne, partycypacyjne i opiera się na wielopoziomowej przedsiębiorczości.

Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów unijnych od 2004 roku, zarówno w Europie, jak i Ameryce Łacińskiej.

AgroBioCluster, który koordynujemy, jest klastrem z sektora rolnego, spożywczego i biogospodarki, zrzeszającym 63 firmy, administrację samorządową oraz instytuty naukowo-badawcze z Polski i Europy. Naszym celem jest stymulowanie holistycznego rozwoju tych podmiotów oraz promowanie współpracy międzynarodowej. Nasza inicjatywa jest w pełni oddolna, a strategia opiera się na sześciu głównych obszarach, które są regularnie aktualizowane: integracja, innowacyjność, internacjonalizacja, nowe projekty, nowy marketing i nowe rynki. Wszystkie nasze działania i projekty skupiają się na cyfryzacji, gospodarce o obiegu zamkniętym oraz wzmocnieniu współpracy między różnymi branżami.

Nasze osiągnięcia obejmują:

—    Realizację 17 projektów dofinansowanych przez Województwo Mazowieckie w latach 2016-2022.

—    Udział w 6 projektach europejskich, finansowanych m.in. przez programy Horyzont 2020, COSME oraz Horyzont Europa. Te projekty miały zasięg międzynarodowy, obejmując Amerykę Północną, Południową, Afrykę i Azję.

Nasze usługi obejmują:

—    Tworzenie strategicznych partnerstw między sektorem prywatnym, publicznym, uczelniami i organizacjami wspierającymi biznes na różnych szczeblach, lokalnie, regionalnie i międzynarodowo.

—    Pełne wsparcie w procesie ekspansji międzynarodowej i promocji innowacyjności.

—    Współpracę międzynarodową w dziedzinie innowacji i internacjonalizacji poprzez uczestnictwo w projektach unijnych.

—    Doradztwo strategiczne na szczeblu międzynarodowym oraz koordynację działań związanych z rozszerzeniem działalności na rynki międzynarodowe.

Oferujemy usługi w zakresie budowania strategicznych partnerstw między sektorem prywatnym, publicznym, uczelniami i organizacjami wsparcia biznesu na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Wspieramy ekspansję międzynarodową i innowacyjność, realizując projekty konsorcjalne UE, współpracę branżową i międzybranżową oraz doradztwo strategiczne w dziedzinie ekspansji międzynarodowej.

Strona internetowa:

www.unimosalliance.com

ROZWIŃ
Print Form