Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

od 15 lat działa na obszarze gmin Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice (powiat warszawski zachodni)
oraz Czosnów i Leoncin (powiat nowodworski) jako Lokalna Grupa Działania,  która została wybrana
do wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (dalej LSR).  

Realizacja zadań związanych z wdrażaniem LSR angażuje wszystkie środowiska związane z obszarami wiejskimi i rolnictwem, co przyczynia się do rozwoju terenów wiejskich i ich mieszkańców. Podstawowym zadaniem LGD jest bowiem opracowanie LSR, a następnie jej wdrożenie poprzez realizację wybranych przedsięwzięć i projektów, opierających się w szczególności na zasobach ludzkich, kulturowych, naturalnych i historycznych danego obszaru. 

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” powstało w 2008 roku jako partnerstwo terytorialne
w ramach unijnego Podejścia Leader, zrzeszającego przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. W ciągu 15 lat działalności z sukcesem wdrażało dwie strategie, w latach 2007-2013 z budżetem około 17,5 mln zł oraz w latach 2014-2024 z budżetem na poziomie ponad 21,8  mln zł. Przed nami kolejne wyzwanie – wdrożenie LSR na lata 2023 – 2027 z szacowanym budżetem na poziomie ok. 21,7 mln zł.  

Dodatkowo warto podkreślić, iż LGD aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na różnorodne wydarzenia kulturalne, sportowe i proekologiczne, będąc lokalnym animatorem życia społecznego.  

Aby poznać i aktywnie uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” zapraszamy na stronę internetową lgdkampinos.pl oraz profil w mediach społecznościowych Facebook @MiedzyWislaaKampinosem. 

ROZWIŃ
Print Form