Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Firma (grupa kapitałowa to 2 firmy i fundacja) istnieje od 1991 roku i prowadzi swoją działalność na rynku usług i produktów ICT. Projektuje i dostarcza oprogramowanie klasy ERP oraz prowadzi prace B+R nad prototypami:

  • ArchOS (sieciowy system operacyjny do długoterminowego przechowywania danych cyfrowych)
  • LeSzifr (zasobnik – kapsuła czasu dla danych cyfrowych).

Softcream specjalizuje się w  konstruowaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych wrażliwych – dane czynności notarialnych, dane medyczne, etc. Zrealizowała projekt: „Prace badawcze nad prototypem ArchOS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie  1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”.

Więcej informacji

ROZWIŃ
Print Form