Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

ROZWIŃ

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest instytutem badawczym współtworzącym Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią pod względem wielkości sieć instytutów badawczych w Europie, która dostarcza atrakcyjne, konkurencyjne i kompletne rozwiązania biznesowe. Łukasiewicz – PIMOT prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu motoryzacji. Działalność Instytutu koncentruje się wokół takich obszarów jak: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, doskonalenie pojazdów, badania z zakresu inteligentnych systemów bezpieczeństwa oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, alternatywne źródła zasilania pojazdów oraz paliwa, biopaliwa i odnawialne zasoby energii.

Zaplecze badawcze Instytutu stanowi kilkanaście, unikatowych w skali kraju, specjalistycznych i stale unowocześnianych laboratoriów, pracowni i zakładów badawczych. Prace badawcze prowadzone w Łukasiewicz – PIMOT mają istotne znaczenie dla rozwoju i poprawy innowacyjności oraz konkurencyjności polskiego przemysłu.

Nasza oferta kierowana jest głównie do przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora transportu, paliw i odnawialnych źródeł energii, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz poszukujących silnego wsparcia naukowo–badawczego w procesie doskonalenia wyrobów motoryzacyjnych i wprowadzania ich na rynki światowe.

Print Form