Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Przedszkola „Zielony Latawiec” działają w Warszawie od 2008 r. . Od początku działalności staraliśmy się stworzyć miejsce otwarte również dla dzieci z deficytami rozwojowymi. Obecnie w sześciu lokalizacjach w Warszawie pracują grupy integracyjne, a także grupy terapeutyczne działające w ramach przedszkola specjalnego. Staramy się w nich wszystkim dzieciom zapewnić adekwatną do ich potrzeb  edukację, terapię opiekę.   W naszych placówkach wraz z dziećmi rozwijającymi się typowo – uczą się i bawią dzieci   z różnymi niepełnosprawnościami. Nasi nauczyciele i specjaliści dbają o wszechstronny rozwój podopiecznych przebiegający w przyjaznej atmosferze. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę – w tym specjalistów różnych dziedzin: psychologów, logopedów, neurologopedów, fizjoterapeutów i pedagogów specjalnych, którzy tworząc interdyscyplinarny zespół dbają  o indywidualny rozwój i wykorzystanie potencjału każdego naszego dziecka.  Ciekawe zajęcia oraz nowoczesne metody i formy dydaktyczne i terapeutyczne stanowią nieodłączną część naszej codziennej pracy. Szukając dodatkowych funduszy korzystamy ze środków Unii Europejskiej – realizując w ostatnich trzech latach dwa projekty skierowane do dzieci z niepełnosprawnością ruchową i ich rodziców. 

 

Strona internetowa:

www.zielony-latawiec.edu.pl

ROZWIŃ
Print Form