Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku i wspiera tworzenie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całej Polski – posiadamy 26 oddziałów  w 16 województwach i zatrudniamy ponad 100 wykwalifikowanych osób.  

Aktywnie uczestniczymy w konsultacjach społecznych oraz spotkaniach z udziałem przedstawicieli świata gospodarki. Wszystko po to, by być jeszcze bliżej spraw przedsiębiorców.  

W ramach regionalnych funduszy pożyczkowych oferujemy wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców w formie atrakcyjnych zwrotnych środków unijnych na start oraz wsparcie dla funkcjonujących już przedsiębiorstw w formie preferencyjnego zwrotnego finansowania działalności inwestycyjnej i obrotowej. 

 Zarówno dla przyszłych jak obecnych już na rynku firm oferujemy nieodpłatne szkolenia
online za pośrednictwem nowoczesnej platformy szkoleniowej, obejmujące podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, między innymi takie jak przygotowanie biznesplanu, zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi, proces sprzedaży, marketing, a także aspekty prawne działalności,  np.: prawo pracy i prawo podatkowe. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dostępną na stronie www.pfp.com.pl oraz do udziału w naszych szkoleniach www.szkolenia.pfp.com.pl  

 

ROZWIŃ

Konsultacje eksperckie w ramach mini stoiska informacyjnego Partnera: 

– Konsultacje w zakresie oferty wsparcia w formie zwrotnych środków dla mazowieckich firm oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej,  

– Bezpłatne szkolenia online i e-learning w ramach Platformy Szkoleniowej  

Print Form