Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Politechnika Warszawska to czołowa polska uczelnia techniczna, jeden z najważniejszych w kraju ośrodków kształcących i prowadzących badania w obszarze nauk technicznych.

Wysoką renomę Uczelni nieprzerwanie budują liczne sukcesy: pracowników, studentów, absolwentów oraz współpracujących z Politechniką Warszawską przedsiębiorców.

Na Politechnice Warszawskiej powstają liczące się w kraju i za granicą projekty oraz opracowania naukowe. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze. Ważnym elementem misji Uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości jest transfer technologii.

Na Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 150 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi.

Politechnika Warszawska nieustannie się rozwija: uruchamia nowe kierunki studiów, tworzy nowe laboratoria, zacieśnia współpracę z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Te działania to odpowiedź na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki.

 

Spotkaj się z ekspertem w debacie:

  • Po mieście bez śladu czyli transport przyszłości

Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo z wydarzenia w dniach 8-9 grudnia 2021 roku. Transmisja będzie dostępna na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz  profilu Forum Rozwoju Mazowsza w mediach społecznościowych

Udział jest bezpłatny. Zapraszamy!

Więcej informacji:

ROZWIŃ
Print Form