Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

 

Strefa Rozwoju Mazowsza:

Zapraszamy do odwiedzenia interaktywnej przestrzeni organizowanej przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T) we współpracy z Miastem Płock oraz Siecią Przedsiębiorczych Kobiet. Co się będzie działo?

  • Konsultacje w zakresie oferty wsparcia przedsiębiorców na terenie miasta Płock
  • Prezentacja usług okołobiznesowych, szkoleniowych, informacyjnych, doradczych, proinnowacyjnych i finansowych oferowanych przez PPP-T

O Partnerze

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T) jest obszarem inwestycyjnym powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,  stymulowania ekspansji wiedzy i nauki, kreowania innowacji, a także korzyści biznesowych dążąc do powstania w Płocku pozytywnego klimatu wspierającego akcelerację i start-upy.

PPP-T posiada dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną i nowoczesne powierzchnie biurowe. Poprzez współpracę z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną oraz organizacjami międzynarodowymi buduje sieć kooperacji oraz wspiera i inicjuje działalność B+R. PPP-T jest objęty obszarem działania Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jako instytucja otoczenia biznesu PPP-T świadczy na rzecz swoich partnerów i inwestorów szeroką gamę usług okołobiznesowych, szkoleniowych, informacyjnych, doradczych, proinnowacyjnych i finansowych.

PPP-T jest spółką akcyjną, której akcjonariuszami są Gmina Miasto Płock oraz PKN ORLEN.

 

Miasto Płock

Płock to wyjątkowe miasto, w którym bogata historia łączy się z dynamiczną teraźniejszością. Jego siłą napędową są zaangażowani, pomysłowi i twórczy mieszkańcy. Dzięki nim miasto stale się rozwija i staje coraz lepszym miejscem do życia, nauki, pracy i odpoczynku.

Samorząd Płocka tworzy dogodny klimat do działania dla przedsiębiorców, społeczników, ludzi kultury i sztuki. Tak kształtuje miejską przestrzeń, aby była przyjazna i otwarta na wszystkich, wspiera innowacyjne i kreatywne myślenie. Na to składają się zarówno inwestycje w infrastrukturę, jak i przedsięwzięcia aktywizujące lokalną społeczność.

Płock skutecznie pozyskuje środki z Unii Europejskiej, które wykorzystuje na realizację wielu przedsięwzięć. Efekty tych działań widać na każdym kroku. Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstała m.in. obwodnica Płocka, nowy dworzec, a gruntowną rewitalizację przeszły zabytkowe budynki Małachowianki, najstarszej z istniejących szkół w Polsce. Nowe życie zyskały odmienione płockie bulwary wiślane, a tabor Komunikacji Miejskiej wzbogacił się o nowoczesne autobusy hybrydowe. Do dyspozycji mieszkańców i przyjezdnych są kilometry wyremontowanych ulic oraz nowych dróg rowerowych.

Płock to prężny ośrodek gospodarczy z dużym potencjałem przemysłowym. Sprawnie i nowocześnie zarządzane miasto z dobrymi perspektywami.

 

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

Misją Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet jest propagowanie idei przedsiębiorczości, wśród kobiet i wspieranie rozwoju firm prowadzonych przez kobiety oraz ich promocja. Fundacja nieustannie śledzi trendy i ewolucję rynku pracy i na podstawie wnikliwej analizy opracowuje programy i projekty, które są kompleksowym wsparciem dla kobiet  – wchodzących dopiero na rynek i tych planujących założenie własnego biznesu oraz tych, które już mają swoją działalność gospodarczą. Krótko mówiąc, fundacja pomaga wszystkim kobietom, które “przedsię-biorą”, czyli kierują własnym losem i decydują się na inicjowanie własnych działań.

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

 

Print Form