Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

 

Strefa Rozwoju Mazowsza:

Zapraszamy do odwiedzenia interaktywnej przestrzeni organizowanej przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T) we współpracy z Miastem Płock oraz Siecią Przedsiębiorczych Kobiet. Co się będzie działo?

  • Konsultacje w zakresie oferty wsparcia przedsiębiorców na terenie miasta Płock
  • Prezentacja usług okołobiznesowych, szkoleniowych, informacyjnych, doradczych, proinnowacyjnych i finansowych oferowanych przez PPP-T

O Partnerze

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T) jest obszarem inwestycyjnym powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,  stymulowania ekspansji wiedzy i nauki, kreowania innowacji, a także korzyści biznesowych dążąc do powstania w Płocku pozytywnego klimatu wspierającego akcelerację i start-upy.

PPP-T posiada dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną i nowoczesne powierzchnie biurowe. Poprzez współpracę z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną oraz organizacjami międzynarodowymi buduje sieć kooperacji oraz wspiera i inicjuje działalność B+R. PPP-T jest objęty obszarem działania Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jako instytucja otoczenia biznesu PPP-T świadczy na rzecz swoich partnerów i inwestorów szeroką gamę usług okołobiznesowych, szkoleniowych, informacyjnych, doradczych, proinnowacyjnych i finansowych.

PPP-T jest spółką akcyjną, której akcjonariuszami są Gmina Miasto Płock oraz PKN ORLEN.

 

Miasto Płock

Płock to wyjątkowe miasto, w którym bogata historia łączy się z dynamiczną teraźniejszością. Jego siłą napędową są zaangażowani, pomysłowi i twórczy mieszkańcy. Dzięki nim miasto stale się rozwija i staje coraz lepszym miejscem do życia, nauki, pracy i odpoczynku.

Samorząd Płocka tworzy dogodny klimat do działania dla przedsiębiorców, społeczników, ludzi kultury i sztuki. Tak kształtuje miejską przestrzeń, aby była przyjazna i otwarta na wszystkich, wspiera innowacyjne i kreatywne myślenie. Na to składają się zarówno inwestycje w infrastrukturę, jak i przedsięwzięcia aktywizujące lokalną społeczność.

Płock skutecznie pozyskuje środki z Unii Europejskiej, które wykorzystuje na realizację wielu przedsięwzięć. Efekty tych działań widać na każdym kroku. Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstała m.in. obwodnica Płocka, nowy dworzec, a gruntowną rewitalizację przeszły zabytkowe budynki Małachowianki, najstarszej z istniejących szkół w Polsce. Nowe życie zyskały odmienione płockie bulwary wiślane, a tabor Komunikacji Miejskiej wzbogacił się o nowoczesne autobusy hybrydowe. Do dyspozycji mieszkańców i przyjezdnych są kilometry wyremontowanych ulic oraz nowych dróg rowerowych.

Płock to prężny ośrodek gospodarczy z dużym potencjałem przemysłowym. Sprawnie i nowocześnie zarządzane miasto z dobrymi perspektywami.

 

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

Misją Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet jest propagowanie idei przedsiębiorczości, wśród kobiet i wspieranie rozwoju firm prowadzonych przez kobiety oraz ich promocja. Fundacja nieustannie śledzi trendy i ewolucję rynku pracy i na podstawie wnikliwej analizy opracowuje programy i projekty, które są kompleksowym wsparciem dla kobiet  – wchodzących dopiero na rynek i tych planujących założenie własnego biznesu oraz tych, które już mają swoją działalność gospodarczą. Krótko mówiąc, fundacja pomaga wszystkim kobietom, które “przedsię-biorą”, czyli kierują własnym losem i decydują się na inicjowanie własnych działań.

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

 

ROZWIŃ
Print Form