Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

 

Strefa Rozwoju Mazowsza:

 • Prezentacja zakresu działalności Centrum oraz możliwości współpracy.

 

O Partnerze

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW powstało w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym, stanowiąc zalążek trzeciego kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Działalność badawcza Centrum opiera się na zastosowaniu rozwiązań cyfrowych w różnych obszarach badawczych m.in. w zakresie projektowania i syntezy nowych materiałów o ekstremalnych własnościach, inteligentnym monitoringu środowiska naturalnego, medycynie, energetyce oraz w obszarze cyberbezpieczeństwa, symulacji wizualnej i geomatyce.

Współpracujący z Centrum eksperci tworzą nowatorski ekosystem transferu technologii we współpracy z gospodarką oraz system kształcenia otwartego, zakładającego doskonalenie i podnoszenie kompetencji w dziedzinie cywilizacyjnej transformacji cyfrowej.

Działalność Centrum opiera się na systematycznie rozbudowywanej infrastrukturze badawczej skupionej w laboratoriach powstałych w ramach projektu Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW. Nowoczesna infrastruktura badawcza tworzona jest przy współpracy UKSW z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej oraz Ośrodkiem Przetwarzania Danych. Państwowym Instytucie Badawczym.

Struktura laboratoryjna MCB:

 • LABORATORIUM DRUKU 3D
 • LABORATORIUM VR
 • LABORATORIUM BADAŃ GEOINFORMACYJNYCH
 • LABORATORIUM BADAWCZE POMIAROWO – ŚRODOWISKOWE
 • LABORATORIUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA
 • LABORATORIUM SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI
 • LABORATORIUM PRZETWARZANIA CZASOWO-KRYTYCZNEGO
 • LABORATORIUM SYMULATORA SFERYCZNEGO I SYMULACJI WIZUALNEJ
 • LABORATORIUM RTV i BADAŃ MEDIOZNAWCZYCH
 • LABORATORIUM METOD NUMERYCZNYCH i ANALIZ
 • LABORATORIUM WIELKOSKALOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH
 • LABORATORIUM BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA i PRZETWARZANIA DANYCH
 • LABORATORIUM PRZESTRZEŃ KREATYWNA
 • LABORATORIUM WIML – OBSZAR BADAŃ KIEROWCÓW
 • LABORATORIUM OPI-PIB – WYSOKO WYMIAROWYCH I SKALOWALNYCH OBLICZEŃ DLA NAUK STOSOWANYCH

 

Projekt współfinansowany jest z funduszy UE, wkładu przedsiębiorców i wkładu własnego Uniwersytetu.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW zostało wyróżnione Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Uczelnia przyszłości”.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW

Marii Konopnickiej 1, 05-092 Dziekanów Leśny

tel. +48 22 380 43 30, e-mail: mcb@uksw.edu.pl

www: mcb.uksw.edu.pl

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia aktualności zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

ROZWIŃ
Print Form