Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Miasto Węgrów znajduje się w środkowo – wschodniej części województwa mazowieckiego, położone w obrębie tzw. niecki mazowieckiej, w otulinie rzeki Liwiec, lewego dopływu Bugu. Miasto leży w odległości ok. 80 km na wschód od Warszawy.

Miasto posiada wspaniałą i bogatą historię, a także piękne zabytki, spośród których wymienić należy: Bazylikę Mniejszą ze słynnym Lustrem Twardowskiego, Kościół Poreformacki z ekspozycją muzealną, Dom Gdański, Kościół Ewangelicko – Augsburski.

Miejsca te fascynują bogatą historią sięgającą średniowiecza. Tutaj współczesność przeplata się z wielowiekową kulturą i tradycją, tworzoną przez pokolenia żyjących tu niegdyś obok siebie Polaków, Żydów, Szkotów i Rusinów. Spacer szlakiem wielokulturowym, wytyczonym w mieście, sprawia wrażenie podróży w czasie przez 580-letnią historię miasta.  To malownicze miasto proponuje atrakcyjne formy wypoczynku tj. spływy kajakowe po Liwcu, szlaki rowerowe czy wypoczynek nad Zalewem w Węgrowie i w parku, który został oddany do użytku w bieżącym 2023 roku.

Miasto stara się zapewniać jak najlepszy poziom realizacji wszystkich zadań publicznych, mając na celu ciągłą poprawę jakości życia mieszkańców.

Potwierdzeniem uznania naszej pracy są wyniki w obiektywnych rankingach przygotowywanych przez niezależne podmioty:

 

  1. Ranking Pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” Liderzy inwestycji – Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2020-2022 6 miejsce wśród miast powiatowych w Polsce (na 267 badanych miast powiatowych) i jednocześnie 2 miejsce spośród miast powiatowych województwa mazowieckiego (na 32 miasta powiatowe w całym województwie mazowieckim),
  2. Ranking Pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” Sukces Kadencji 2018-202310 miejsce w Polsce w rankingu podsumowującym kadencję 2018-2023 w kategorii miast powiatowych,
  3. 5 miejsce w województwie mazowieckim a 30 miejsce w Polsce w kategorii miasta powiatowe w rankingu pn. „Najbogatsze samorządy w 2022 roku” czasopisma „Wspólnota”. Ranking dotyczył 267 miast powiatowych,
  4. 1 miejsce w kategorii Lider Powiatowy w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2022, którego celem było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego,
  5. Lider Transformacji Energetycznej 2022 Nagroda przyznana Miastu Węgrów podczas World Urban Forum w Katowicach za termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
  6. miejsce na 236 gmin miejskich w Polsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2022 r.
  1. Ranking Pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” – 1. miejsce w województwie mazowieckim i 11. miejsce w Polsce na 267 miast powiatowych w rankingu „Opieka instytucjonalna nad małymi dziećmi”.

 

Zapraszamy do Węgrowa!

Strona internetowa:

https://wegrow.com.pl/

ROZWIŃ

Spółdzielnia Socjalna Węgrowianka

Podmiot działający od 2014 roku, którego założycielami są Miasto Węgrów i Powiat Węgrowski.

Główne cele Spółdzielni:

-przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa i umożliwienie osobom pozostającym bez pracy oraz niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej,

– prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej (docelowo w formie szkoleń, kursów, warsztatów, jak i prowadzenie działalności gospodarczej),

– realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. Podejmowanie działań mających na celu odbudowanie
i podtrzymywanie u członków spółdzielni będących osobami fizycznymi umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu.

Od lipca 2023 roku, Spółdzielnia prowadzi restaurację ,,Stary Browar”, przy
ul. Kowalskiej 3 w Węgrowie oraz administruje Park im. Armii Krajowej. Inwestycja powstała w ramach projektu pt. „Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz
z zagospodarowaniem Parku im. Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności”, sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta Węgrowa.

Print Form