Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Urząd m.st. Warszawy

 

Warszawa jest liderem w pozyskiwaniu funduszy z budżetu Unii Europejskiej nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Od 2004 r. stolica pozyskała z budżetu UE ponad 18 mld zł, co w przeliczeniu daje aż 10 tys. zł na jednego mieszkańca Warszawy.

Warszawa to europejska metropolia, napędzana przedsiębiorczością, aktywnością i zaangażowaniem mieszkańców. Rozwój stolicy sprawia, że już dziś jest to miasto otwarte, przyjazne i funkcjonalne. Nowoczesne rozwiązania planowane są zgodnie z potrzebami społecznymi i poszanowaniem zrównoważonego środowiska.

Największą warszawską inwestycją wspieraną ze środków Fundusz Spójności jest budowa II linii metra i zakup nowoczesnego taboru (7,37 mld zł dofinansowania z trzech projektów). Oprócz niej dofinansowane są projekty ekologicznych autobusów, kolej aglomeracyjna oraz ważne trasy drogowe. Fundusze unijne pozwalają również na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej w Warszawie w ramach oczyszczalni ścieków „Czajka” (blisko3,5 mld zł dofinansowania – sześć faz projektu).

W ostatnich latach duża uwaga została skierowana na zagospodarowanie brzegów Wisły –zrealizowano efektowny projekt renowacji bulwarów wiślanych oraz przyciągający publiczność Multimedialny Park Fontann. Z kolei dla rozwoju stołecznego biznesu uruchomiono na Powiślu Centrum Przedsiębiorczości Smolna, a na Starej Pradze – Centrum Kreatywności Targowa. Przygotowany został także projekt bezpłatnych rozwiązań mobilnych, które ułatwią poruszanie się w przestrzeni publicznej, a także projekt dotyczący rozbudowy systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Warszawa dużą wagę przywiązuje również do aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców stolicy, wsparcia usług opiekuńczych, a także pomocy rodzinom. Pozyskano także wsparcie systemowe dla stołecznych Domów Pomocy Społecznej.Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich zmodernizowano kamienice na Starym Mieście, w których ma siedzibę Muzeum Warszawy i przywrócono naturalne łąki nad brzegami Wisły.

Unijne wsparcie obejmuje całą warszawską metropolię. Powstał specjalny instrument finansowy – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Dzięki niemu Warszawa z 39 sąsiednimi gminami – przy wsparciu funduszy unijnych – realizuje projekty o skali ponadlokalnej, takie jak: trasy rowerowe, parkingi P+R,e-usługi publiczne, edukacja dzieci i młodzieży, tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Łączna wartość 176 projektów z metropolii warszawskiej, które uzyskały dofinansowanie UE w ramach tego instrumentu do września br. to ok. 1,1 mld złotych, z czego unijne wsparcie sięgnęło ponad 700 mln złotych.

Więcej w broszurze „Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie”

 

Spotkaj ekspertów w debatach:

  • Europejskie Mazowsze – potrzeby i wyzwania u progu kolejnej perspektywy unijnej
  • E-rewolucja a rozwój lokalny i regionalny

Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo z wydarzenia w dniach 8-9 grudnia 2021 roku. Transmisja będzie dostępna na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz  profilu Forum Rozwoju Mazowsza w mediach społecznościowych

Udział jest bezpłatny. Zapraszamy!

ROZWIŃ
Print Form