Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Miasto Stołeczne Warszawa

Urząd m.st. Warszawy

 

Warszawa jest liderem w pozyskiwaniu funduszy z budżetu Unii Europejskiej nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Od 2004 r. stolica pozyskała z budżetu UE ponad 18 mld zł, co w przeliczeniu daje aż 10 tys. zł na jednego mieszkańca Warszawy.

Warszawa to europejska metropolia, napędzana przedsiębiorczością, aktywnością i zaangażowaniem mieszkańców. Rozwój stolicy sprawia, że już dziś jest to miasto otwarte, przyjazne i funkcjonalne. Nowoczesne rozwiązania planowane są zgodnie z potrzebami społecznymi i poszanowaniem zrównoważonego środowiska.

Największą warszawską inwestycją wspieraną ze środków Fundusz Spójności jest budowa II linii metra i zakup nowoczesnego taboru (7,37 mld zł dofinansowania z trzech projektów). Oprócz niej dofinansowane są projekty ekologicznych autobusów, kolej aglomeracyjna oraz ważne trasy drogowe. Fundusze unijne pozwalają również na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej w Warszawie w ramach oczyszczalni ścieków „Czajka” (blisko3,5 mld zł dofinansowania – sześć faz projektu).

W ostatnich latach duża uwaga została skierowana na zagospodarowanie brzegów Wisły –zrealizowano efektowny projekt renowacji bulwarów wiślanych oraz przyciągający publiczność Multimedialny Park Fontann. Z kolei dla rozwoju stołecznego biznesu uruchomiono na Powiślu Centrum Przedsiębiorczości Smolna, a na Starej Pradze – Centrum Kreatywności Targowa. Przygotowany został także projekt bezpłatnych rozwiązań mobilnych, które ułatwią poruszanie się w przestrzeni publicznej, a także projekt dotyczący rozbudowy systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Warszawa dużą wagę przywiązuje również do aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców stolicy, wsparcia usług opiekuńczych, a także pomocy rodzinom. Pozyskano także wsparcie systemowe dla stołecznych Domów Pomocy Społecznej.Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich zmodernizowano kamienice na Starym Mieście, w których ma siedzibę Muzeum Warszawy i przywrócono naturalne łąki nad brzegami Wisły.

Unijne wsparcie obejmuje całą warszawską metropolię. Powstał specjalny instrument finansowy – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Dzięki niemu Warszawa z 39 sąsiednimi gminami – przy wsparciu funduszy unijnych – realizuje projekty o skali ponadlokalnej, takie jak: trasy rowerowe, parkingi P+R,e-usługi publiczne, edukacja dzieci i młodzieży, tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Łączna wartość 176 projektów z metropolii warszawskiej, które uzyskały dofinansowanie UE w ramach tego instrumentu do września br. to ok. 1,1 mld złotych, z czego unijne wsparcie sięgnęło ponad 700 mln złotych.

Więcej w broszurze „Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie”

 

Spotkaj ekspertów w debatach:

  • Europejskie Mazowsze – potrzeby i wyzwania u progu kolejnej perspektywy unijnej
  • E-rewolucja a rozwój lokalny i regionalny

Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo z wydarzenia w dniach 8-9 grudnia 2021 roku. Transmisja będzie dostępna na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz  profilu Forum Rozwoju Mazowsza w mediach społecznościowych

Udział jest bezpłatny. Zapraszamy!

Print Form