Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

Przestrzeń prezentacyjno-warsztatowa „A”:

 • Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Pana Wiesława Kołodziejskiego Prezesa Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych na temat “Poręczenia Kontraktowe”. Wystąpienie odbędzie się w ramach bloku prezentacji o wspieraniu biznesu, zaplanowanego na 6 grudnia w godzinach 12:15-14:15.

 

Strefa Rozwoju Mazowsza:

 • W przestrzeni MFPK odbędą się konsultacje w zakresie możliwości finansowania działań przedsiębiorstw.

 

O Partnerze

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest regionalną instytucją poręczeniową, działającą na Mazowszu od 2003 roku. Jest również jednym z największych funduszy w kraju. Utworzenie MFPK Sp. z o.o. zainicjował Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, przy ścisłej współpracy przedstawicieli samorządów terytorialnych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Instytucja została powołana do realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, wspierania działalności gospodarczej, podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez udzielanie poręczeń prawa cywilnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Województwa Mazowieckiego.

MISJA i CELE działalności:

 • pomoc przedsiębiorcom z segmentu MSP w zakresie zwiększenia dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • działanie na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
 • wzmacnianie wiarygodności finansowej przedsiębiorstw na rynku,
 • realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy na Mazowszu,
 • doradztwo w zakresie możliwości pozyskania finansowania na cele gospodarcze.

W okresie 19 lat swojej działalności (od 2003 do 2022 r) Fundusz udzielił poręczeń na łączną kwotę 864 mln zł, dzięki czemu przedsiębiorcy uzyskali dostęp do finansowania swoich firm w wysokości 1.7 mld zł. Oznacza to, że poręczenia MFPK umożliwiły pozyskanie finansowania o wartości ponad dwukrotnie większej niż wartość udzielonych poręczeń.

 

Oferta produktowa MFPK:

Poręczenia jako forma zabezpieczenia finansowania dłużnego:

 • Poręczenia zabezpieczenia kredytów i pożyczek:

Inwestycyjne, obrotowe inne

 • Poręczenia zabezpieczenia umów leasingowych:

Operacyjny, finansowy, zwrotny

 • Poręczenia kontraktowe:

zabezpieczenie wniesienia Wadium przetargowego w postępowaniach publicznych

zamiast wpłaty gotówki oferujemy poręczenie do 100% wysokości wymagalnego wadium.

 • Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

zabezpieczenie możliwości uczestnictwa w postępowaniach przetargowych i zabezpieczenie podpisanego kontraktu

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

ROZWIŃ
Print Form