Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

Przestrzeń prezentacyjno-warsztatowa „A”:

 • Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Pana Wiesława Kołodziejskiego Prezesa Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych na temat „Poręczenia Kontraktowe”. Wystąpienie odbędzie się w ramach bloku prezentacji o wspieraniu biznesu, zaplanowanego na 6 grudnia w godzinach 12:15-14:15.

 

Strefa Rozwoju Mazowsza:

 • W przestrzeni MFPK odbędą się konsultacje w zakresie możliwości finansowania działań przedsiębiorstw.

 

O Partnerze

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest regionalną instytucją poręczeniową, działającą na Mazowszu od 2003 roku. Jest również jednym z największych funduszy w kraju. Utworzenie MFPK Sp. z o.o. zainicjował Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, przy ścisłej współpracy przedstawicieli samorządów terytorialnych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Instytucja została powołana do realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, wspierania działalności gospodarczej, podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez udzielanie poręczeń prawa cywilnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Województwa Mazowieckiego.

MISJA i CELE działalności:

 • pomoc przedsiębiorcom z segmentu MSP w zakresie zwiększenia dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • działanie na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
 • wzmacnianie wiarygodności finansowej przedsiębiorstw na rynku,
 • realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy na Mazowszu,
 • doradztwo w zakresie możliwości pozyskania finansowania na cele gospodarcze.

W okresie 19 lat swojej działalności (od 2003 do 2022 r) Fundusz udzielił poręczeń na łączną kwotę 864 mln zł, dzięki czemu przedsiębiorcy uzyskali dostęp do finansowania swoich firm w wysokości 1.7 mld zł. Oznacza to, że poręczenia MFPK umożliwiły pozyskanie finansowania o wartości ponad dwukrotnie większej niż wartość udzielonych poręczeń.

 

Oferta produktowa MFPK:

Poręczenia jako forma zabezpieczenia finansowania dłużnego:

 • Poręczenia zabezpieczenia kredytów i pożyczek:

Inwestycyjne, obrotowe inne

 • Poręczenia zabezpieczenia umów leasingowych:

Operacyjny, finansowy, zwrotny

 • Poręczenia kontraktowe:

zabezpieczenie wniesienia Wadium przetargowego w postępowaniach publicznych

zamiast wpłaty gotówki oferujemy poręczenie do 100% wysokości wymagalnego wadium.

 • Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

zabezpieczenie możliwości uczestnictwa w postępowaniach przetargowych i zabezpieczenie podpisanego kontraktu

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

Print Form